Itgensdf031 Kan velden van blok 'Transactieregel (tle) niet verversen

Bij het verversen met “Synchroniseren” in Invantive Control for Excel kan de volgende of gelijkende foutmelding optreden:

Kan velden van blok ‘Transactieregel (tle)’ niet verversen.
Onbekende tabel ‘REGIOINDELING’.
Mogelijke geldige alternatieven: regioindeling23.

image

Vergelijkbare meldingen zijn:

Bij het synchroniseren wordt van elke SQL-query in het Invantive Control-model bepaald welke velden ze teruggeven. Van elk veld wordt dan ook het datatype bepaald zoals tekst of getal.

Het bepalen van de velden vereist het ontleden van de SQL-query in de elementen. Ook moet voor elke gebruikte tabel in het SQL-statement de lijst van velden bepaald worden. De foutcode itgensdf031 treedt op als het bepalen van de velden ergens mislukt.

De meest voorkomende oorzaak is dat de tabelnaam niet herkend wordt, bijvoorbeeld omdat de database-alias anders is, de tabel van naam gewijzigd is of de tabel niet meer bestaat.

Advies is om eerst te kijken naar het mogelijk geldige alternatief. Is dat de correcte nieuwe tabelnaam? Vervang de oude tabelnaam in het SQL-statement in de Modelbewerker door de nieuwe tabelnaam.

Is de tabelnaam niet juist zoals verwacht, zoals in bovenstaande afbeelding? Kijk dan na waarom de tabelnaam anders is.

In bovenstaand voorbeeld heeft Excel zelf een Excel-tabel van naam veranderd. De Excel-tabel heette eerst “REGIOINDELING”, maar is door Excel veranderd in “REGIONINDELING23”, bijvoorbeeld gedurende een niet geslaagde restore van een backup.