Probleem na nieuwste update: itgensdf031 Kan velden van blok Project niet verversen

Sinds ik de nieuwe update 22.0.341 heb geïnstalleerd werkt mijn excel-sheet niet meer.
Hoe kan ik dit oplossen? (NB … ik ben zelf niet handig met programmeren in sql :frowning:
Ik krijg de volgende melding:

itgensdf031: Kan velden van blok 'Project (PROJECT)' niet verversen.

Onbekende tabel 'PROJECTS'. Mogelijke geldige alternatieven: Projects, ExactOnlineREST.Project.CostEntryRecentProjects, ExactOnlineREST.Sync.SyncProjects.

Bericht ID: 25e9771f-2174-4cf9-92c0-6fe24275ac6b

Opgetreden (UTC): 20-9-2022 08:58:15

SELECT p.Code ProjectCode
,   p.Description ProjectDescription
,   p.AccountName
,   c.Code ClassificationCode
,   p.ClassificationDescription
,   p.TypeDescription
,   p.BudgetedAmount ProjectBudgetedAmount
,   sil.AmountDC SalesInvoiceAmountDC
,   p.BudgetedRevenue ProjectBudgetedRevenue
,   p.BudgetedCosts ProjectBudgetedCosts
,   tle.AmountDC TransactionLineAmountDC
,   p.SalesTimeQuantity SalesTimeQuantity
,   ptt.Quantity HourQuantity
FROM  ExactOnlineREST.Projects p
LEFT 
OUTER 
JOIN  sle@inmemorystorage sil
ON   sil.Project = p.ID
LEFT 
OUTER 
JOIN  ( select tle.Project
     ,   sum(tle.AmountDC) AmountDC
     from  tle@inmemorystorage tle
     group
     by   tle.Project
    ) tle
ON   tle.Project = p.ID
LEFT 
OUTER 
JOIN  ( SELECT ptn.Project
     ,   SUM(ptn.Quantity) Quantity 
     FROM  ExactOnlineREST..PjtTimeTransactions ptn
     WHERE ptn.HourStatus = 20 
     and  1 = 0 /* No longer used. */
     GROUP 
     BY   ptn.Project
    ) ptt
ON   ptt.Project = p.ID
LEFT 
OUTER 
JOIN  act@inmemorystorage a
ON   a.Id = p.Account
LEFT 
OUTER 
JOIN  ExactOnlineREST..AccountClassifications c 
ON   c.ID = a.Classification2
WHERE p.EndDate IS NULL
ORDER 
BY   p.Code

ValidationException
ValidationException
  bij Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String errorMessage, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url)
  bij Invantive.Data.DataContainerMetadata.ThrowErrorForUnknownTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String fullyQualifiedName)
  bij Invantive.Data.GenericProvider.ThrowErrorForUnknownTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fullyQualifiedName)
  bij Invantive.Data.Providers.ExactOnline.ExactOnlineProvider.ThrowErrorForUnknownTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fullyQualifiedName)
  bij Invantive.Sql.V1.DataSourceOrFunctionTree.OnExecute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryTree.Execute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
  bij Invantive.Sql.V1.SelectStatementTree.OnExecute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryTree.Execute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryPlan.ForcePlan(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryPlan.GetFields(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.YY(GlobalState , ExecutionOptions , String , String , ParameterList )
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetQueryMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String baseObject, String actionSql, ParameterList parameters)
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.ConstructSql(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ModelCache modelCache, iea_blocks_v block, ParameterList& parameterList, Dictionary`2& originalSelectFields, Dictionary`2& additionalSelectFields, Boolean addAdditionalSelectFields, Boolean formatStatement, String replaceWhere, Boolean allowLoadFromCache, Boolean outputFields)
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.RefreshFields(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ModelCache modelCache, iea_blocks_v block, Boolean allowLoadFromCache)
  bij Invantive.Producer.Control.SyncToDatabaseForm.syncBackGroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
  bij System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
  bij System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
  bij System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Object[]& outArgs)
  bij System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.AsyncProcessMessage(IMessage msg, IMessageSink replySink)
  bij System.Runtime.Remoting.Proxies.AgileAsyncWorkerItem.DoAsyncCall()
  bij System.Runtime.Remoting.Proxies.AgileAsyncWorkerItem.ThreadPoolCallBack(Object o)
  bij System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)
  bij System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  bij System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
  bij System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
  bij System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()
  bij Invantive.Data.DataContainerMetadata.ThrowErrorForUnknownTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String fullyQualifiedName)
  bij Invantive.Data.GenericProvider.ThrowErrorForUnknownTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fullyQualifiedName)
  bij Invantive.Data.Providers.ExactOnline.ExactOnlineProvider.ThrowErrorForUnknownTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fullyQualifiedName)
  bij Invantive.Sql.V1.DataSourceOrFunctionTree.OnExecute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryTree.Execute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
  bij Invantive.Sql.V1.SelectStatementTree.OnExecute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryTree.Execute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryPlan.ForcePlan(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryPlan.GetFields(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.YY(GlobalState , ExecutionOptions , String , String , ParameterList )
--- Einde van stacktracering vanaf vorige locatie waar uitzondering is opgetreden ---
  bij System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.YY(GlobalState , ExecutionOptions , String , String , ParameterList )
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetQueryMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String baseObject, String actionSql, ParameterList parameters)
--- Einde van stacktracering vanaf vorige locatie waar uitzondering is opgetreden ---
  bij System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetQueryMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String baseObject, String actionSql, ParameterList parameters)
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.ConstructSql(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ModelCache modelCache, iea_blocks_v block, ParameterList& parameterList, Dictionary`2& originalSelectFields, Dictionary`2& additionalSelectFields, Boolean addAdditionalSelectFields, Boolean formatStatement, String replaceWhere, Boolean allowLoadFromCache, Boolean outputFields) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Utility.cs:regel 6692
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.RefreshFields(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ModelCache modelCache, iea_blocks_v block, Boolean allowLoadFromCache) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Utility.cs:regel 7035
  bij Invantive.Producer.Control.SyncToDatabaseForm.syncBackGroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\ThisAddIn.cs:regel 814

Dit lijkt oude SQL-code die een verversing verdient, maar waarschijnlijk is het probleem al opgelost door de tabelnaam te corrigeren van:

ExactOnlineREST.Projects

in

ExactOnlineREST..Projects

De structuur is:

 • catalogusnaam,
 • schemanaam,
 • tabelnaam

waarbij overtollige catalogusnaam en schemanaam weggelaten mogen worden.

De tabelnaam zal waarschijnlijk terug te vinden zijn via de Model Editor in het lint “Modelleur” bij een van de blokken

Ok, maar zoals ik al zei: ben niet echt een sql programmeur.

Moet het worden ExactOnlineREST...Projects? Dus 3 in plaats van 1 punt?

De schrijfwijze is met in totaal twee puntjes, dus:

ExactOnlineREST..Projects

Mocht het niet lukken, dan kunt u ook de persoon benaderen die het gemaakt heeft of een kort consult boeken bij Invantive.

Mag ik dan een kort consult?
Dan kan ik misschien ook nog wat anders aanpassen.

Een kort consult kan geboekt worden via Calendly - Guido Leenders. De bestede tijd wordt per gestart half uur in rekening gebracht.