Itgensdf031 Could not find the connector for connection with alias 'ic'

Sinds ik overgestapt ben van 20.0 naar 20.1 krijg ik de volgende foutmelding bij synchronisatie van een bestaand Excel rekenmodel:

itgensdf031: Kan velden van blok 'P&L (P&L)' niet verversen.

Could not find the connector for connection with alias 'ic'.

Bericht ID: dc4ebdf1-b2b7-4e28-82f9-5296a38a283f

Opgetreden (UTC): 26-3-2021 13:51:09

select BL.PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR label 'GrootboekCode'                            --A
...
,   cll.ReportClass4                                                  --X                                                 
from  ExactOnlineXML..BalanceLinesPerPeriod bl
left 
outer
join  ExactOnlineXML..GLAccountClassifications gcm
on   gcm.division_code = bl.division_code 
and  gcm.GLCLASSIFICATIONLINKS_GLACCOUNT_CODE_ATTR = BL.Periods_Year_Years_Balance_Code_ATTR
left
outer
join  ExactOnlineREST..GLAccounts gla1
on   gla1.division = bl.division_code
and  gla1.CODE = BL.PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR
left
outer
join  ExactOnlineREST..Budgets bud
on   bud.division = bl.division_code
and  bud.GLAccountCode = BL.PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR
and  bud.ReportingYear = BL.PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR
and  bud.ReportingPeriod = BL.ReportingPeriod_ATTR 
and  (:P_BUDGETSCENARIO is null or bud.BudgetScenarioCode = :P_BUDGETSCENARIO)   --THIS ONE
join  systemdivisions sdn
on   sdn.code = to_number(bl.division_code)
left
outer
join  CURRENCY@ic CUR 
on   CUR.Currency = sdn.currency
left
outer
join  ( select trim(cast(cll.classificationcode as varchar2)) classificationcode, cll.reportclass1, cll.reportclass2, cll.reportclass3, cll.reportclass4 from CLASSLINKS@ic CLL ) cll
on   CLL.ClassificationCode = GCM.GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR
--where bl.division_code = coalesce(to_char(:ex0), bl.division_code)
--where GLA1.BalanceType = 'B'
where BL.PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR >= :P_YEAR_FROM 
and  BL.PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR <= :P_YEAR_TO
and  BL.ReportingPeriod_ATTR >= :P_PERIOD_FROM 
and  BL.ReportingPeriod_ATTR <= :P_PERIOD_TO 
--and  (:P_BUDGETSCENARIO is null or bud.BudgetScenarioCode = :P_BUDGETSCENARIO)
union
all
...

ValidationException
ValidationException
  bij Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetActiveProviderByConnectionAlias(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String alias, Boolean failWhenNotFound)
  bij Invantive.Sql.V1.DataSourceOrFunctionTree.OnPrepare(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, TableOrFunctionSpecContext input)
  bij ISQL.ZZ`1.OnPrepare(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IParseTree context)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryTree.Prepare(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IParseTree parseTree)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryTree.CreateFrom(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, IParseTree parseTree, ExecutionEnvironment executionEnvironment, IQ queryPlanState)
  bij Invantive.Sql.V1.SelectStatementTree.VisitDataSource(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, DataSourceContext context)
  bij Invantive.Sql.V1.SelectStatementTree.VisitJoinStatement(JoinStatementContext context)
  bij Invantive.Sql.InvantiveSQL.JoinStatementContext.Accept[TResult](IParseTreeVisitor`1 visitor)
  bij Antlr4.Runtime.Tree.AbstractParseTreeVisitor`1.VisitChildren(IRuleNode node)
  bij Invantive.Sql.InvantiveSQLBaseVisitor`1.VisitJoinStatements(JoinStatementsContext context)
  bij Invantive.Sql.V1.SelectStatementTree.VisitJoinStatements(JoinStatementsContext context)
  bij Invantive.Sql.V1.SelectStatementTree.ExtractSelectStatement(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, UniqueSelectStatementContext context, CombineMethod combineMethod, AliasedColumn[] distinctOnColumns)
  bij Invantive.Sql.V1.SelectStatementTree.OnPrepare(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SelectStatementContext context)
  bij ISQL.ZZ`1.OnPrepare(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IParseTree context)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryTree.Prepare(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IParseTree parseTree)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryTree.CreateFrom(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, IParseTree parseTree, ExecutionEnvironment executionEnvironment, IQ queryPlanState)
  bij Invantive.Sql.V1.SqlEngine.OJ(GlobalState , ExecutionOptions , IProviderManager , ParameterList , ExecutionEnvironment , IParseTree , IQ )
  bij Invantive.Sql.V1.SqlEngine.HZ.M(IParseTree )
  bij System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
  bij System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  bij System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
  bij Invantive.Sql.V1.SqlEngine.Execute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String sqlStatement, ParameterList parameters, Boolean allowSelect, ExecutionEnvironment executionEnvironment, IQ queryPlanState)
  bij Invantive.Sql.V1.SqlEngine.Parse(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String sqlStatement, ParameterList parameters, Boolean allowSelect, ExecutionEnvironment executionEnvironment, IQ queryPlanState)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.HV(GlobalState , ExecutionOptions , String , String , ParameterList )
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetQueryMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String baseObject, String actionSql, ParameterList parameters)
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.ConstructSql(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ModelCache modelCache, iea_blocks_v block, ParameterList& parameterList, Dictionary`2& originalSelectFields, Dictionary`2& additionalSelectFields, Boolean addAdditionalSelectFields, Boolean formatStatement, String replaceWhere, Boolean allowLoadFromCache, Boolean outputFields)
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.RefreshFields(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ModelCache modelCache, iea_blocks_v block, Boolean allowLoadFromCache)
  bij Invantive.Producer.Control.SyncToDatabaseForm.syncBackGroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
  bij System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
  bij System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
  bij System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Object[]& outArgs)
  bij System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.AsyncProcessMessage(IMessage msg, IMessageSink replySink)
  bij System.Runtime.Remoting.Proxies.AgileAsyncWorkerItem.DoAsyncCall()
  bij System.Runtime.Remoting.Proxies.AgileAsyncWorkerItem.ThreadPoolCallBack(Object o)
  bij System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(Object state)
  bij System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  bij System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
  bij System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
  bij System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetActiveProviderByConnectionAlias(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String alias, Boolean failWhenNotFound)
  bij Invantive.Sql.V1.DataSourceOrFunctionTree.OnPrepare(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, TableOrFunctionSpecContext input)
  bij ISQL.ZZ`1.OnPrepare(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IParseTree context)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryTree.Prepare(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IParseTree parseTree)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryTree.CreateFrom(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, IParseTree parseTree, ExecutionEnvironment executionEnvironment, IQ queryPlanState)
  bij Invantive.Sql.V1.SelectStatementTree.VisitDataSource(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, DataSourceContext context)
  bij Invantive.Sql.V1.SelectStatementTree.VisitJoinStatement(JoinStatementContext context)
  bij Invantive.Sql.InvantiveSQL.JoinStatementContext.Accept[TResult](IParseTreeVisitor`1 visitor)
  bij Antlr4.Runtime.Tree.AbstractParseTreeVisitor`1.VisitChildren(IRuleNode node)
  bij Invantive.Sql.InvantiveSQLBaseVisitor`1.VisitJoinStatements(JoinStatementsContext context)
  bij Invantive.Sql.V1.SelectStatementTree.VisitJoinStatements(JoinStatementsContext context)
  bij Invantive.Sql.V1.SelectStatementTree.ExtractSelectStatement(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, UniqueSelectStatementContext context, CombineMethod combineMethod, AliasedColumn[] distinctOnColumns)
  bij Invantive.Sql.V1.SelectStatementTree.OnPrepare(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SelectStatementContext context)
  bij ISQL.ZZ`1.OnPrepare(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IParseTree context)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryTree.Prepare(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IParseTree parseTree)
  bij Invantive.Sql.V1.QueryTree.CreateFrom(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, IParseTree parseTree, ExecutionEnvironment executionEnvironment, IQ queryPlanState)
  bij Invantive.Sql.V1.SqlEngine.OJ(GlobalState , ExecutionOptions , IProviderManager , ParameterList , ExecutionEnvironment , IParseTree , IQ )
  bij Invantive.Sql.V1.SqlEngine.HZ.M(IParseTree )
  bij System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
  bij System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  bij System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
  bij Invantive.Sql.V1.SqlEngine.Execute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String sqlStatement, ParameterList parameters, Boolean allowSelect, ExecutionEnvironment executionEnvironment, IQ queryPlanState)
  bij Invantive.Sql.V1.SqlEngine.Parse(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String sqlStatement, ParameterList parameters, Boolean allowSelect, ExecutionEnvironment executionEnvironment, IQ queryPlanState)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.HV(GlobalState , ExecutionOptions , String , String , ParameterList )
--- Einde van stacktracering vanaf vorige locatie waar uitzondering is opgetreden ---
  bij System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.HV(GlobalState , ExecutionOptions , String , String , ParameterList )
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetQueryMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String baseObject, String actionSql, ParameterList parameters)
--- Einde van stacktracering vanaf vorige locatie waar uitzondering is opgetreden ---
  bij System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetQueryMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String baseObject, String actionSql, ParameterList parameters)
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.ConstructSql(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ModelCache modelCache, iea_blocks_v block, ParameterList& parameterList, Dictionary`2& originalSelectFields, Dictionary`2& additionalSelectFields, Boolean addAdditionalSelectFields, Boolean formatStatement, String replaceWhere, Boolean allowLoadFromCache, Boolean outputFields) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Utility.cs:regel 6519
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.RefreshFields(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ModelCache modelCache, iea_blocks_v block, Boolean allowLoadFromCache) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Utility.cs:regel 6862
  bij Invantive.Producer.Control.SyncToDatabaseForm.syncBackGroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\ThisAddIn.cs:regel 816

Hoe krijg ik het model weer werkend op 20.1?

De ingebouwde connector ic van Invantive Control is hernoemd in 20.1 naar InvantiveControl.

Vervang alle voorkomens van @ic door @InvantiveControl.

De volgende 20.1 release zal een duidelijker hint geven wat de nieuwe naam is.