Itgentan002 - ontbreken invoegtoepassing Invantive Control Functions.xlam

Na opstarten van Invantive Control 22.0.446 geven de formules die van deze toepassing gebruik maken als resultaat #NAAM?. Opnieuw verbinden levert de foutmelding:

itgentan002:
Kon de Invantive Control voor Excel Functies niet registreren in Excel.
De macro I_RegisterCallback kan niet worden uitgevoerd.
De macro is wellicht niet beschikbaar in dit werkblad of alle macro’s zijn mogelijk uitgeschakeld.
Zorg ervoor dat de XLAM-invoegtoepassing ‘Invantive Control functions.xlam’ is ingeschakeld in het venster ‘Invoegtoepassingen’ dat te vinden is in ‘Bestand’ en vervolgens ‘Opties’.
Sluit alle Excel vensters na het inschakelen.
Beëindig alle resterende EXCEL.EXE-processen (indien aanwezig) vanaf het tabblad Details van Windows Taakbeheer.
Start tenslotte Microsoft Excel opnieuw.

Volgens een eerder topic op dit forum wordt deze foutmelding veroorzaakt doordat de invoegtoepassing Invantive Control Functions.xlam niet is ingeschakeld:

Bij controle van mijn actieve invoegtoepassingen bleek deze inderdaad niet actief te zijn. Sterker nog, hij is helemaal niet zichtbaar in het lijstje van invoegtoepassingen. Alleen de toepassing Invantive Control for Excel is zichtbaar.

Herinstallatie van Invantive heeft dit probleem niet opgelost; de invoegtoepassing verschijnt nog steeds niet in Excel. Collega’s die dezelfde versie gebruiken hebben dit probleem niet.

Kunnen jullie adviseren hoe deze invoegtoepassing weer beschikbaar kan worden gemaakt?

Beide invoegtoepassingen zijn nodig voor een juiste werking van de Excel add-in. De invoegtoepassing Invantive Control Functions.xlam legt de verbinding voor de Excel-formules met de eigenlijke hoofdinvoegtoepassing Invantive Control for Excel.

De invoegtoepassing Invantive Control Functions.xlam hoort automatisch geïnstalleerd en geactiveerd te worden door de hoofdinvoegtoepassing.

Is het mogelijk om een schermafdruk toe te voegen van de inhoud van het venster ‘Invoegtoepassingen’ dat te vinden is in ‘Bestand’ en vervolgens ‘Opties’?

Verder advies is om de server of PC volledig te herstarten. Het activeren en/of installeren lukt meestal niet omdat er nog ergens een EXCEL.EXE-proces actief is.

Mocht dat niet lukken, dan is het gewenst om een zogenaamde “tracefile” te verzamelen met diagnostische informatie zoals beschreven in Ondersteuning bieden bij Data Hub en andere on-premises producten.

Opnieuw opstarten van de PC heeft helaas geen effect gehad, Invantive Control Functions werd nog steeds niet zichtbaar. Hieronder een schermafbeelding van de invoegtoepassingen die Excel wel herkent.

Voor de tracefile: hoe kan ik deze het beste naar jullie sturen? Het forum biedt niet de mogelijkheid om deze in dit bericht te hangen.

Zouden jullie nog kunnen aangeven hoe ik de tracefile naar jullie kan sturen? Ik zou dit probleem graag opgelost zien

De tracefile kan via WeTransfer naar info@invantive.com gestuurd worden onder vermelding van deze URL.

De analyse kan langere tijd in beslag nemen. In verband met issues op een van de aangesloten boekhoudplatformen en de impact op de eigen bedrijfsvoering is momenteel de beschikbare capaciteit ingezet op het vervangen van boekhoudplatform.