Ondersteuning bieden bij Data Hub en andere on-premises producten

Go to English version

Voor Data Replicator: raadpleeg Ondersteuning bieden bij Data Replicator repository en logging. Voor Invantive Cloud en Invantive Bridge Online, volg deze instructies.

U kunt worden gevraagd om gedetailleerde logging te verstrekken gedurende de periode waarin een incident heeft plaatsgevonden.

Dit artikel beschrijft hoe u deze informatie kunt verstrekken.

Instructies

De call stack en andere context kan meestal worden gevonden in het scherm Systeemberichten op Invantive Cloud, ook voor on-premise producten. Ga naar Anmelden. Neem de volledige URL naar het systeembericht op in uw communicatie.

De volgende stap is het verzamelen van gedetailleerde logging van het incident volgens deze stappen:

  • Stel de omgevingsvariabele INVANTIVE_TRACE_ACTIVE in op “true” zoals beschreven in de handleidingen.
  • Stel de omgevingsvariabele INVANTIVE_TRACE_TO_FILE in op “true”.
  • Stel de omgevingsvariabele INVANTIVE_TRACE_FOLDER in op “c:\temp\ticket-trace” of een andere map met tenminste een paar gigabyte vrije schijfruimte.

Na het voltooien van deze stappen:

  • Sluit alle Invantive programma’s om er zeker van te zijn dat de omgevingsvariabele instellingen actief worden.
  • Reproduceer het incident met behulp van Invantive Data Hub of Invantive Query Tool.
  • De map c:\temp\ticket-trace zal bestanden bevatten met gedetailleerde logging.
  • Maak een ZIP-archief met alle bestanden.
  • Verstrek het ZIP-archief aan Invantive Support.