Kan Data Replicator niet starten: Access denied

Ik krijg een foutmelding “Access Denied” bij het schrijven naar SQL Server (Azure) vanuit Invantive Query Tool met Data Replicator repository (versie 20.1.388):

itgendch534: The repository can not be opened due to errors.
Access is denied.
Please resolve the errors first and then try again.
Opgetreden (UTC): 5/20/2021 7:53:51 AM
alter persistent cache table ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental force refresh approach copy
System.ComponentModel.Win32Exception
ValidationException
at System.Diagnostics.ProcessManager.OpenProcess(Int32 processId, Int32 access, Boolean throwIfExited)
at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited)
at System.Diagnostics.Process.get_HasExited()
at Invantive.Data.Providers.DataCache.DataCacheProvider.EnsureBackingDatabaseOpened(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Boolean includeEnsureDataModel, Boolean loadDefinitionsIntoMemory)

In de trace staat:

06:55:52.88314-d0-t4: 06:55:52.61450-PROP-MaximumNumberOfUsablePartitions-9e276ab9-88fc-4036-bc1f-c0843e2c08b8-1: Reduced maximum number of usable partitions from 100,000 to 10,000 due to license constraints of license contract code 'L338...' with key ID 1325....
06:55:52.88314-d0-t4: 06:55:52.61450-PROP-MaximumNumberOfUsablePartitions-796686ee-c4c2-4702-8cc8-540b4ee3b9d3-1: Reduced maximum number of usable partitions from 100,000 to 10,000 due to license constraints of license contract code 'L338...' with key ID 1325....
06:55:52.88314-d0-t4: 06:55:52.61950-WPF-RibbonWindowBase-430e1853-8f6a-4ba0-a3a7-5a99b3a9bc8e-1: The repository can not be opened due to errors.
Access is denied.

Wat gaat er fout?

Zoals zichtbaar in de call stack voert Data Replicator een controle uit of een ander Windows proces nog actief is (Process.get_HasExited). Deze controle wordt uitgevoerd omdat er maar één proces tegelijk het Data Repository mag benaderen. Als er in het repository nog een actief proces geregistreerd staat dat toevallig op dezelfde machine draait, dan wordt de controle uitgevoerd. Als blijkt dat het andere proces al weg is, dan wordt het repository bijgewerkt. Deze logica helpt om crashes (bijvoorbeeld “stekker uit server getrokken”) te corrigeren.

Afhankelijk van de Windows configuratie kan het zijn dat de huidige gebruiker geen toegang krijgt tot de informatie of het proces beëindigd is. Hierbij treedt een “Access denied.” op.

De volgende query tegen het repository laat zien welk proces volgens het repository nog actief is:

select *
from  dc_sessions_r
where ssn_date_end is null

Vanaf release 20.1.396 wordt een “Access denied.” geïnterpreteerd als zijnde dat niet te bepalen is of het proces beëindigd is. Advies is om naar deze release of nieuwer te upgraden:

Release notes 20.1.396:

Version 20.1.396-BETA, released 2021-04-14.

Enhancements:

 • Add Freshdesk ticket_custom_fields, company_custom_fields and contact_custom_fields.
 • Handle “Access denied” on determining exit status of parallel running Data Replicator not as error but as “might be running”.
 • Add driver setting ‘max-erroneous-files’ to file based text drivers such as SWIFT MT940.
 • Extend number of Exact Online incremental/sync APIs shown in data dictionary views.
 • Extend SystemDomainCodes@DataDictionary with additional fields.
 • Add master table fields to various Teamleader views.
 • Allow limit clause on synchronize statement.
 • Enable limit to add row count restrictions above 4 billion.
 • Allow limit clause on synchronize statement.

Bug fixes:

 • Fix data dictionary provider metadata retrieval.
 • Drop incorrect column stock in SyncItems of Exact Online.
 • Update and delete row-by-row when including a limit clause.