Error itgendch534: The repository can not be opened due to errors

Krijg onderstaande foutmelding bij dataload vanuit Exact Online. Liep tijden goed, geen (bekende) wijzigingen gedaan maar toch ineens foutmelding. Zie soortgelijke melding nog niet terugkomen op forum vandaar even hier stellen. Enig idee?

2021-04-13 09:25:38.562 Error itgencun016: Error itgendch534: The repository can not be opened due to errors.

Access is denied.
Please resolve the errors first and then try again.
2021-04-13 09:25:40.565 Error itgendch534: System.ComponentModel.Win32Exception
ValidationException
at System.Diagnostics.ProcessManager.OpenProcess(Int32 processId, Int32 access, Boolean throwIfExited)
at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited)
at System.Diagnostics.Process.get_HasExited()
at Invantive.Data.Providers.DataCache.DataCacheProvider.EnsureBackingDatabaseOpened(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Boolean includeEnsureDataModel, Boolean loadDefinitionsIntoMemory)

ik heb nu alle tabellen in de SQL database verwijderd, zowel de tabellen met metagegevens zoals dc_sessions/ dc_settings als de tabellen met data zoals dcd_imble.

Na alles verwijderd te hebben opnieuw een hele replica gedownload en nu draait ie wel goed.

Lijkt dus toch iets niet helemaal soepel te lopen, is er een specifieke tabel die ik volgende keer moet verwijderen in plaats van alle tabellen? We gebruiken hier de *Incremental tabellen dus als we elke paar dagen alles opnieuw moeten repliceren is het idee van de incremental tabellen weg.

De waarschijnlijke oorzaak is dat de user die Data Hub met Data Replicator driver uitvoert ontdekt dat er nog een ander proces actief is met het laden van data.

Echter, de user heeft geen OS-rechten om te bepalen of het andere proces nog actief is.

De logica is vanaf 20.1.396 BETA en 20.0.149 aangepast zodat bij geen rechten de aanname gedaan wordt dat het proces mogelijk nog draait. De foutmelding wordt dan effectief onderdrukt en het gedrag is het meest logische.