Fout itgenclr004: Een verbinding met de database 'xyz' kon niet worden opgebouwd als gebruiker ''

In de Invantive Data Hub op de server kan ik geen Exact Online data ophalen in de nieuwste BETA release (20.1.516). Reden dat ik hiernaar geswitcht ben is omdat dat aangeraden wordt wanneer er een probleem optreedt met mandatory filters aan de kant van Exact.

De reden dat er geen data opgehaald wordt, is omdat de verbinding met Exact Online niet tot stand gebracht kan worden. Zie hieronder de foutmelding.

Enig idee hoe dit kan optreden?

2021-07-29 08:52:27.475 Error itgencun016: Fout itgenclr004: Een verbinding met de database 'Event Creators\all' kon niet worden opgebouwd als gebruiker ''.

The data container with alias 'eol' could not be opened on provider 'ExactOnlineAll'.

Could not load file or assembly 'System.Numerics.Vectors, Version=4.1.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040).
2021-07-29 08:52:29.491 Error itgenclr004: System.IO.FileLoadException
ValidationException
ValidationException
at System.SpanHelpers.IndexOf(Byte& searchSpace, Byte value, Int32 length)
at System.Text.Json.Utf8JsonReader.ConsumeIntegerDigits(ReadOnlySpan`1&data, Int32& i)
at System.Text.Json.Utf8JsonReader.TryGetNumber(ReadOnlySpan`1 data, Int32& consumed)
at System.Text.Json.Utf8JsonReader.ConsumeNumber()
at System.Text.Json.Utf8JsonReader.ConsumeValue(Byte marker)
at System.Text.Json.Utf8JsonReader.ReadSingleSegment()
at System.Text.Json.Utf8JsonReader.Read()
at
System.Text.Json.Serialization.Converters.ObjectDefaultConverter`1.OnTryRead(Utf8JsonReader&reader, Type typeToConvert, JsonSerializerOptions options, ReadStack&state, T& value)
at
System.Text.Json.Serialization.JsonConverter`1.TryRead(Utf8JsonReader&reader, Type typeToConvert, JsonSerializerOptions options, ReadStack&state, T& value)
at
System.Text.Json.Serialization.JsonConverter`1.ReadCore(Utf8JsonReader&reader, JsonSerializerOptions options, ReadStack& state)
at System.Text.Json.JsonSerializer.ReadCore[TValue](Utf8JsonReader&reader, Type returnType, JsonSerializerOptions options)
at System.Text.Json.JsonSerializer.Deserialize[TValue](ReadOnlySpan`1 utf8Json, JsonSerializerOptions options)
at Invantive.Basics.HttpResponseCacheObject.FromJson(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Byte[] jsonBytes, String& reasonNull)
at Invantive.Data.GenericProvider.TryGetHttpFromDiskCache(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, CacheSettings cacheSettings, String cacheId, Nullable`1 maxAgeSec, Boolean expectEncryption, String expectedUrl, String dataContainerId, Boolean expectPreamble,
HttpResponseCacheObject& httpResponseCacheObject)
at
Invantive.Data.Providers.Http.HttpBasedProvider.GetInternal(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String relativeUrl, String mimeType, ObjectDefinition objectDefinition, QueryObject queryObject, String partitionCode, CacheSettings cacheSettings, String callSafeNameOverrule, Boolean allowRetry, Boolean preventRetryOnAuthenticationFailure, ParameterList parameters, String dataContainerIdOverrule, Boolean throwExceptionOnNonSuccessfulStatusCode, ExecutionStatistics& statistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)
at Invantive.Data.Providers.OData.ODataProvider.Get[T](GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String relativeUrl, ParameterList parameters, ExecutionStatistics& statistics, ObjectDefinition objectDefinition, QueryObject queryObject, String partitionCode, CacheSettings cacheSettings, Boolean allowRetry, Boolean preventRetryOnAuthenticationFailure, Int64& bytesRetrieved, String mimeType, String callSafeNameOverrule, String dataContainerIdOverrule)
at Invantive.Data.Providers.ExactOnline.ExactOnlineRestProvider.GetSystemDivisions(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ObjectDefinition objectDefinition, String anyDivisionString, Guid exactOnlineSubscriptionCustomerId, String exactOnlineSubscriptionCustomerCode, String exactOnlineSubscriptionCustomerName)
at Invantive.Data.Providers.ExactOnline.ExactOnlineRestProvider.OnAfterOpen(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
at Invantive.Data.GenericConnectionDataProvider.Open(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SerializableDatabase database, DataContainer dataContainer, Credentials credentials, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
at Invantive.Data.Providers.ExactOnline.ExactOnlineProvider.Open(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SerializableDatabase database, DataContainer dataContainer, Credentials credentials, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
at Invantive.Data.ConnectionManager.RI(GlobalState , ExecutionOptions , IConnectionDataProvider , SerializableDatabase , DataContainer , Credentials , Boolean , Boolean& )
2021-07-29 08:52:29.616 Error itgencun016: Fout itgendhb005: Could not connect to database 'Event Creators\all'. Application will be closed.
2021-07-29 08:52:29.616 Error itgendhb005: ValidationException
at Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId)
at IDH.R.AY(String[] )
at Invantive.Producer.QueryEngine.Program.Main(String[] arguments)
at IDH.R.AY(String[] )
2021-07-29 08:52:29.694 Error itgenube182: itgendhb005: Could not connect
to database 'Event Creators\all'. Application will be closed.

2021-07-29 08:52:29.694 Information itgendhb219: Einde programma-uitvoering met exitcode 5.

In de logging in Systeemberichten is terug te vinden dat deze melding niet voorbehouden is aan release 20.1, maar ook op 20.0.135 optreedt met foutcode itgenclr068.

Een aantal controles om uit te voeren:

  • Welke versie van Windows draait op de server?
  • Is het Microsoft.NET framework geïnstalleerd in versie 4.7.2 of nieuwer?
  • Zijn alle Windows updates bijgewerkt tot/met ten hoogste 30 dagen geleden?

Paar algemene adviezen:

  • Kijk welke installaties van Invantive producten niet meer gebruikt zouden moeten worden en verwijder die versies.
  • Kijk in Task Scheduler/Taakbeheer welke batch jobs een foutmelding geven en los die op.
  • Controleer dat de batch files een exitcode ongelijk aan 0 doorgeven aan de Task Scheduler/Taakbeheer.
  • De licentiecoördinator ontvangt automatisch foutmeldingen per mail. Advies is om deze foutmeldingen 1-voor-1 qua oorzaak op te lossen.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.