Itgenobr019 Could not log on to Exact Online using user name and password. Reason is unknown

Bij het draaien van de Data Hub 20.2.54 job voor replicatie van Autotask en Exact Online krijg ik de volgende foutmelding:

itgenobr019
Could not log on to Exact Online using user name and password.
Reason is unknown.
ValidationException
at Invantive.Basics.ValidationException…ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url) at Invantive.Basics.InvantiveSystemException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String validationCode, String errorMessage, String kindRequest, String stackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId)
at Invantive.Data.OAuth.OAuthBackgroundProvider.GetOAuthAccessTokenForEOL(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String providerName, OAuthInformation oauthInfo, Credentials credentials)
at Invantive.Data.OAuth.OAuthBackgroundProvider.Invantive.Data.IOAuthProvider.GetOAuthToken(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, OAuthInformation oauthInfo, Credentials credentials)
at Invantive.Data.ConnectionManager.TT(GlobalState , ExecutionOptions , OAuthInformation , Credentials )
at Invantive.Data.ConnectionManager.IT(GlobalState , ExecutionOptions , OAuthInformation , Credentials )
at Invantive.Data.ConnectionManager.GetOAuthTokenForConnection(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SerializableDatabase database, DataContainer dataContainer, ISupportsOAuth provider, Credentials credentials, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
at Invantive.Data.ConnectionManager.HT(GlobalState , ExecutionOptions , IConnectionDataProvider , SerializableDatabase , DataContainer , Credentials , Boolean , Boolean& )
at Invantive.Data.ConnectionManager.OpenDataContainerProvider(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SerializableDatabase database, DataContainer dataContainer, Credentials credentials, List`1 triedProviders, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
at Invantive.Data.ConnectionManager.QT(GlobalState , ExecutionOptions , CredentialsContainer , Boolean , Boolean& )
at Invantive.Data.ConnectionManager.Open(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, CredentialsContainer credentialsContainer, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
at Invantive.Producer.UtilityBaseCore.OpenDatabase(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String databaseFullName, CredentialsContainer credentialsContainer, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)

Deze verbinding werkt wel via het Query Tool.

De settings*.xml bevat:

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<settings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 VersionUpdateDate="2021-10-20T10:03:00.3691694Z"
 version="5">
 <group
  id="aeb63b86-5108-46eb-aa95-664cbe6deea6"
  sortingOrder="0"
	name="ACME"
 >
  <connection
   name="Sumatra"
   manual="true"
   createdBy="Invantive Cloud"
   createdOn="download"
   creationDate="2021-10-20T10:03:00.3482887Z"
   authentication="Default"
   sortingOrder="1"
   id="693835fe-6576-4945-a6ec-73ffdcc940af">
   <database
    order="10"
    alias="eol"
    provider="ExactOnlineAll"
    userLogonCodeMode="Hidden"
    passwordMode="Hidden"
    defaultUserLogonCode="Sumatra ACME"
    defaultPassword="secret"
    connectionString="api-url=https://start.exactonline.nl;api-client-id=07e0c93f-3cdd-425d-9e16-3785e1d72d3c;api-redirect-url=https://cloud.invantive.com/app/setup/databases/new/exactonline/token;totp-secret=secret"
    AllowConnectionPooling="false" />
   <database
    order="20"
    alias="at"
    provider="Autotask"
    userLogonCodeMode="Hidden"
    passwordMode="Hidden"
    defaultUserLogonCode="john"
    defaultPassword="secret"
    connectionString="api-integration-code=secret"
    AllowConnectionPooling="false" />
   <database
    order="30"
    alias="sql"
    provider="SqlServer"
    userLogonCodeMode="Hidden"
    passwordMode="Hidden"
    connectionString="Data Source=SERVER\SUMATRADB;UID=invantive;PWD=secret;Database=db;Encrypt=false"
    AllowConnectionStringRewrite="false"
    />
  </connection>
 </group>
</settings>

Data Hub ondersteunt op dit moment geen OAuth redirect URL’s die zelf weer een redirect doen zoals:

Anmelden

Deze redirect URL kan wel gebruikt worden voor gebruik met Invantive Cloud. Het bewerken van redirect URL’s op Exact Online heeft enige tijd niet gewerkt; dit schijnt inmiddels grotendeels weer te werken.

Advies is om de redirect URL in zowel apps.exactonline.com als het configuratiebestand te wijzigen voor gebruik met Data Hub in

https://clientredirect.invantive.com.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.