Meer IP Adressen dan past in Bridge Client IP-Adreslijst veld in Invantive Cloud

In Invantive Cloud wil ik meerdere IP Adressen toevoegen aan de Bridge Client IP-adreslijst, maar ik mag maximaal maar 4000 characters in het veld invullen.

Is het mogelijk om een range met IP-Adressen op te geven?

Ik heb gisteren gebeld en een wildcard * zou moeten werken. Echter lijkt dit toch NIET te werken.

De enige ondersteunde wildcard is *. Door het gebruik van * in de lijst van IP-adressen worden verbindingen mogelijk vanaf alle IP-adressen in de service area.

Verbindingen van buiten de service area worden geblokkeerd, evenals verbindingen vanaf twijfelachtige IP-adressen zoals bijvoorbeeld bekende IP-adressen van anonieme VPN-tunnels voor zover vlot en automatisch te achterhalen.

Welke instelling stond bij Bridge Online IP-adreslijst na het toevoegen of vervangen door *?

Welke foutmelding (met foutcode) trad op en hoe werd die opgewekt?

Ik probeerde het volgende bij Bridge Client IP-adreslijst:

eigen ip adres, eigen ip adres, ::ffff:40.74.30.*

De foutmelding is:

Failure details:
Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource:
Request failed:
OData Version: 3 and 4, Error:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(Bridge Online-toegang is niet geautoriseerd vanaf IP-adres ‘::ffff:40.74.30.234’

Op dit moment is de enig mogelijke wildcard * in isolatie.

Met het IP-adres ::ffff.40.74.30.* wordt waarschijnlijk bedoeld: ::ffff.40.74.30.0-:ffff.40.74.30.255 oftewel ::ffff.40.74.30.0/24

Die syntax wordt echter niet ondersteund.

Ik vermoed dat het de bedoeling is om een IP-adres range van Microsoft Azure aan te geven. Als dat zo is, dan is het nodig om * te gebruiken. Microsoft Azure gebruikt circa 250.000 IP-adressen die dagelijks wijzigen qua samenstelling (meer en minder), maar ook qua gebruik (machines krijgen een andere functie).

De nieuwe functionaliteit staat beschreven in een idee: Allow IP ranges on Invantive Cloud database.