Moderne effectenhandel vraagt om realtime datawarehousing

Moderne-effectenhandel-databases

‘Vroeger’ keken effectenhandelaren naar de beurskoersen op de beursvloer. Ze moesten op meerdere schermen kijken en hun omgeving in de gaten houden. Tegenwoordig kan de trader al vooruit met één beeldscherm voor zijn neus. Dit betekent niet dat de informatie nu uit één bron komt. Die moet hij uit meerdere actuele bronnen halen. Zijn baas heeft vaak alleen inzicht in zijn doen en laten door tussentijdse en eindedagrapportages of soms door een controlesysteem dat het best omschreven kan worden als een ‘zelfgebrouwen soepie’.

Tijd voor realtime

Dat kan niet meer in een sector waar de bedragen en de snelheden zo hoog zijn. Het is tijd voor de volgende stap in datawarehousing: realtime. Een aantal effectenhandelaren heeft deze volgende stap al gemaakt. Waarom is deze stap zo noodzakelijk? Hieronder de drie belangrijkste argumenten.

Handig voor traders

Het is handiger voor traders. Zij werken met actuele informatie. Zij moeten deze uit meerdere bronnen halen en in hun hoofd verwerken tot informatie waarmee beslissingen kunnen worden genomen. Knap, maar het kan handiger. Door informatie te combineren in een realtime datawarehouse zijn deze gegevens beter bruikbaar. Voor de trader, maar met de nieuwe mogelijkheden van realtime datawarehousing eventueel ook voor een computersysteem.

Meer inzicht voor managers

Het tweede argument is dat realtime datawarehousing de managers meer inzicht geeft in de actuele stand van zaken, op elk moment van de dag. Traders baseren hun acties op realtime informatie. Dus zouden hun managers ook realtime moeten kunnen bijhouden hoe de zaken ervoor staan, bij de traders afzonderlijk maar ook bij de teams of afdelingen als geheel. Zo kunnen ze bijvoorbeeld onverantwoorde bedrijfsrisico’s door excessieve posities signaleren en is fraude gemakkelijker te detecteren. Hiertoe moeten de informatie die de traders krijgen en de (resultaten van de) acties van de traders samengevoegd worden binnen één systeem: een realtime datawarehouse. De volgende stap is dat een realtime business intelligence oplossing haar berekeningen en analyses daarop loslaat.

Meer flexibiliteit voor bedrijven

Door gebruik van realtime datawarehousing kan een trader meer denkwerk overlaten aan de computer voor het combineren en duiden van alle inkomende gegevens en zelfs het omzetten van deze gegevens in actie. Hierdoor worden effectenhuizen minder afhankelijk van de individuele trader. Ze kunnen gemakkelijker mensen vinden voor die positie en zitten niet meteen met de handen in het haar bij vertrek van een van hun werknemers.

Bent u er klaar voor?

Realtime datawarehousing heeft dus veel voordelen. De branchebrede invoering hiervan is dan ook nog slechts een kwestie van tijd. Is uw bedrijf er klaar voor? En hoe begin je eigenlijk met realtime datawarehousing? Dat is een lastige vraag. Want op dit moment zijn verscheidene ontwikkelaars hard bezig om applicaties voor realtime datawarehousing te ontwikkelen of te perfectioneren. Er zijn al wel producten beschikbaar, maar deze worden nog niet branchebreed gebruikt.

Zes tips

Heeft u naar uw idee een betrouwbare leverancier gevonden? Houd er rekening mee dat er heel wat komt kijken bij de ontwikkeling en implementatie. Hieronder een aantal zaken die uw organisatie zeker niet over het hoofd mag zien:

  1. ‘Point in time consolidatie’ is nodig, wat wil zeggen dat informatie altijd in een van de systemen aanwezig dient te zijn als er een informatievraag wordt uitgezet. Het moet dus niet mogelijk zijn dat tussen twee systemen ‘reizende’ gegevens over het hoofd worden gezien.
  2. Voor optimale flexibiliteit en beschikbaarheid is asynchrone gegevensuitwisseling op basis van ‘push’ het meest geschikt. Dat voorkomt wachten op het traagste systeem, ‘de zwakste schakel’ en onnodige belasting van het handelssysteem. Ook kort tijdsverlies kan in deze branche miljoenen kosten.
  3. Uniformeer uw definities. Vaak zijn meerdere interpretaties van begrippen als koers, wisselkoers, winst, verlies, en marge mogelijk; laat daar geen misverstanden over ontstaan. Gebruik een referentiemodel. Vind niet het wiel opnieuw uit. Referentiemodellen bieden ook de mogelijkheid tot beantwoording van onvoorziene vragen die u zelf nog nooit heeft gesteld, maar andere gebruikers al wel.
  4. Neem voorzieningen op om afwijkingen te constateren en trends te bepalen. Afwijkingen en trends zijn belangrijke signalen waarop actie kan worden ondernomen.
  5. Fouten zijn onvermijdelijk, maar kunnen desastreus zijn. Probeer deze dus direct te signaleren door een iteratieve benadering.

Guido Leenders is directeur van softwarehuis Invantive dat gespecialiseerd is in financiële rapportages voor financiële instellingen.

Dit artikel is ook als PDF Beschikbaar.

Publicatie Banking Review oktober 2006