Noorse o met diagonale streep (Ø) wordt in het resultaat van de query getoond als underscore (_)

Noorse o met diagonale streep (Ø) wordt in het resultaat van de query getoond als underscore (_), hierdoor zijn tekeningen niet vindbaar voor de applicatie.

Query:

--
-- Dump all drawings from Exact Online to a folder.
--
-- DD-MM-YYYY Init Description
-- 22-11-2022 GLE  Added version history.
--

local remark Maximum number of days to look back for newly added drawings.

local define LOOKBACK_DAYS "10"

local define DCT_PATH "\\Nas01\Access\Invantive\dct"

local define OUT_PATH "\\Nas01\Access\Invantive\out"

create or replace table dct@inmemorystorage
as
select dctx.attachments_document_item_code_attr 
    itemcode
,   coalesce(normalize(dctx.attachments_document_item_code_attr, 60, false), 'none')
    || '-'
    || 'dct-'
    || to_char(dctx.attachments_document_number_attr)
    || '.'
    || coalesce(lower(regexp_replace(dctx.name, '[^.]*\.', '')), 'bin')
    filename
,   dctx.attachments_document_number_attr
    hid
,   dctx.attachments_document_item_id_attr
    itemid
,   dctx.attachments_document_item_code_attr
    itemcode
,   dctx.binarydata
,   dctx.attachments_document_subject 
    subject
,   dctx.name originalfilename
from  exactonlinexml..documentattachmentsex
    ( Params_DateCreated_From => trunc(sysdate) - ${LOOKBACK_DAYS}
	  )
    dctx
where dctx.attachments_document_item_id_attr is not null

--
-- Some items have multiple drawings attached. Make sure that when there
-- are multiple drawings that each one has a unique file name.
--
update DCT@InMemoryStorage
set  filename = regexp_replace(filename, '(\.[a-z0-9]+)$', '-' || to_char(originalfilename) || '$1')
where filename
    in
    ( select filename
     from  ( select filename, count(*) cnt
         from  dct@inmemorystorage
         group 
         by   filename
        )
     where cnt > 1
    )

select filename
,   binarydata
from  dct@inmemorystorage

local export documents in binarydata to "${DCT_PATH}" filename column filename

create or replace table sor@inmemorystorage
as
select sor.*
,   igp.code 
    itemgroupcode
,   normalize(itm.code, 60, false) 
    itemcodedirectory
from  exactonlinerest..shoporders sor
join  exactonlinerest..itemsincremental itm
on   itm.id = sor.item
join  exactonlinerest..itemgroups igp
on   igp.id = itm.itemgroup

select sor.shopordernumber 
    label 'Werkordernummer'
,   sor.itemcode
,   sor.itemcodedirectory
,   sor.itemgroupcode
from  sor@inmemorystorage
order
by   sor.shopordernumber 

local remark local export results as "${OUT_PATH}\shoporders.csv" format csv

select sor.shopordernumber label 'Werkordernummer'
,   sor.itemcode
,   sor.itemcodedirectory
,   sor.itemgroupcode
,   dct.filename
from  sor@inmemorystorage
join  dct@inmemorystorage dct
on   dct.itemcode = sor.itemcode

local remark local export results as "${OUT_PATH}\shoporder-documents.csv" format csv

De functie normalize vervangt bijzondere karakters om problemen bij het exporteren te voorkomen.

Beste oplossing is te kijken om normalize te vervangen waar nodig, maar het kan tijdrovend zijn omdat er afhankelijk van het gebruikte bestandssysteem issues kunnen opduiken:

select 'file-met-' || chr(50072) || '.txt'
,   normalize('file-met-' || chr(50072) || '.txt', 60, false)

Resultaat:
image

Een alternatief is tussentijds vervangen van de Noorse o en daarna weer terugvervangen mocht dit het meestvoorkomende probleem zijn:

replace(normalize(replace(VALUE, chr(50072), '##noorse##o##')), '##noorse##o##', chr(50072))

Een ander alternatief is bepaalde tekens in beide stukjes code te vervangen door een begrepen teken:

normalize(replace(VALUE, '\', '##back##slash##'))