OData-feed inlog en URL worden niet meer geaccepteerd door Invantive Cloud

Na druk op de vernieuwen knop in Power BI krijg ik dit:

Kan niet verifiëren met de opgegeven referenties. Probeer het opnieuw.

2021-11-01 (5)

En dan:

GLAccounts
Er zijn referenties vereist om verbinding te maken met de bron OData. U moet vernieuwen en referenties opgeven om door te gaan.

Gelieve nogmaals te proberen. I.v.m. aanhoudende performancestoringen op een van de cloudplatformen wordt de programmatuur bijgesteld. Zojuist is een nieuwe release live gegaan en dit veroorzaakt een korte onderbreking. Vanavond zal nog een onderdeel vervangen worden.

We proberen de upgrades meestal in de avond uit te voeren zodat de grootschalige downloads in de ochtend hierdoor niet onderbroken worden.

De frequentie van upgrades wordt met het gegroeide volume wel een ding. Een idea is hiervoor geregistreerd op Reduce experienced down-time for Invantive Cloud end users. Eventuele opmerkingen zijn welkom.

Vanochtend nog eenzelfde beeld.
Nu via organisatieaccount geprobeerd in te loggen maar dan foutmelding op de standaard (en voorheen gebruikte ) url.

Voor aanmelden op Invantive Bridge Online dient aan de linkerkant altijd “Basis” gekozen te worden. De andere opties biedt Power BI voor andersoortige deployments.

Na het kiezen van Basis voor de autorisatie kunnen de gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld worden.

Deze stap is te vinden op Verbind Power BI met Exact Online, 180 dagen gratis onder “Configureer Power BI-connector voor Exact Online” stap 6.

Ik zie dat de instructievideo’s deze stap niet zichtbaar maken; ik zal zorgen dat de meest bekeken video’s opnieuw uitgebracht worden met deze stap duidelijker in beeld.

Top, bedankt. Het werkt weer. Waarom de inloggegevens uit PBI verdwenen zijn is niet bekend.

1 Like