Ontbrekende error bij lezen buiten named range uit Excel

Data wordt ingelezen uit een Excel-werkboek via onderstaande SQL. De named range “brandspecific” loopt van $A$1 tot $K$165.

De dertiende kolomdefinitie extra_value_speciaal_brand had een foutmelding m.i. moeten geven omdat de named range maar twaalf kolommen bevat.

 create or replace table branddeviations@inmemorystorage
 as
 select * 
 from  exceltable
     ( name 'brandspecific'
      passing file '${FILE_NAME_PATH_EXTEND_ORIG}'
      skip first 1 rows
      columns code            varchar2  position next
      ,    extra_value_code_orig   varchar2  position next
      ,    extra_value_brand_postfix varchar2  position next
      ,    description        varchar2  position next
      ,    itemgroupcode       varchar2  position next
      ,    PRICE           number   position next
      ,    price_combined       number   position next
      ,    price_general_labor    number   position next
      ,    price_brand_labor     number   position next
      ,    extra_value_inbouw     integer   position next
      ,    extra_value_inbouw_brand  integer   position next
      ,    extra_value_speciaal    integer   position next
      ,    extra_value_speciaal_brand integer   position next
     )
 where ( extra_value_inbouw_brand is not null or extra_value_speciaal_brand is not null )

Het is op dit moment niet geheel duidelijk wat het probleem is. Zou u de volgende informatie kunnen aanleveren zodat we kunnen helpen?

 • Om welk product gaat het?
 • Welke acties onderneem je om tot het probleem te komen?

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.