Ophalen in CSV van RIVM Covid-19 Gegevens

Het RIVM biedt op een aantal plaatsen gestructureerd datasets aan rondom Covid-19. In dit artikel lees je hoe je die datasets massaal kunt ophalen en omzetten naar bijvoorbeeld CSV.

De verwerking is gebaseerd op Invantive SQL waarbij vooral de HTTPDownload table function en JSONTABLE gebruikt worden. Voor de export naar CSV is gebruik gemaakt van Invantive Script, zodat je met weinig moeite er ook XML, JSON of Excel sheets uit kunt laten rollen. Uiteraard kun je ook de gegevens wegschrijven naar bijvoorbeeld SQL Server of Oracle.

Om de RIVM Covid-19 gegevens te exporteren naar CSV doorloop je de volgende stappen:

 • Installeer Invantive Query Tool.
 • Kies een Open Data licentie.
 • Meld je aan op een willekeurige Open Data database.
 • Plak alle onderstaande statements gescheiden door witregels.
 • Druk op F5.
 • De CSV-bestanden staan in de c:\temp map.

De eerste statements kiezen de uitvoermap en zorgen er voor dat de huidige systeemtijd in UTC als prefix gebruikt wordt voor bestandsnamen:

local define OUT_FOLDER "c:\temp"

select to_char(sysdateutc, 'YYYYMMDDHH24MISS')

local define OUT_PATH "${OUT_FOLDER}\${outcome:0,0}-"

Per onderdeel wordt een dataset opgehaald en omgezet in een SQL tabel:

SQL Query Rioolwatermetingen per RWZI

Het volgende statement maakt een in-memory tabel met daarin de rioolwatermetingen per rioolwaterzuiveringsinstallatie (“RWZI“):

--
-- Rioolwaterdata.
--
create or replace table rioolwatermetingen@inmemorystorage
as
select to_date(j.Date_measurement_c, 'YYYY-MM-DD')
    date_measurement
,   j.rwzi_awzi_code
,   j.rwzi_awzi_name
,   j.x_coordinate
,   j.y_coordinate
,   j.postal_code
,   j.security_region_code
,   j.security_region_name
,   j.percentage_in_security_region
,   j.rna_per_ml
,   j.representative_measurement
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_rioolwaterdata.json') htp
join  jsontable
    ( '[*]'
     passing htp.content_clob
     columns date_measurement_c      varchar2 path 'Date_measurement'
     ,    rwzi_awzi_code        varchar2 path 'RWZI_AWZI_code'
     ,    rwzi_awzi_name        varchar2 path 'RWZI_AWZI_name'
     ,    x_coordinate         int64   path 'X_coordinate'
     ,    y_coordinate         int64   path 'Y_coordinate'
     ,    postal_code          varchar2 path 'Postal_code'
     ,    security_region_code     varchar2 path 'Security_region_code'
     ,    security_region_name     varchar2 path 'Security_region_name'
     ,    percentage_in_security_region number  path 'Percentage_in_security_region'
     ,    rna_per_ml          number  path 'RNA_per_ml'
     ,    representative_measurement  boolean  path 'Representative_measurement'
    ) j

SQL Query Landelijke Reproductiegetallen

Vervolgens verwerken we de landelijke reproductiegetallen ® met een bandbreedte aan de onder- en bovenkant (er is helaas geen standaarddeviatie beschikbaar):

--
-- Reproductiegetal.
--
create or replace table reproductiegetallen@inmemorystorage
as
select to_date(j.date_c, 'YYYY-MM-DD')
    date
,   j.rt_low
,   j.rt_avg
,   j.rt_up
,   j.population
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_reproductiegetal.json') htp
join  jsontable
    ( '[*]'
     passing htp.content_clob
     columns date_c            varchar2 path 'Date'
     ,    rt_low            number  path 'Rt_low'
     ,    rt_avg            number  path 'Rt_avg'
     ,    rt_up             number  path 'Rt_up'
     ,    population          varchar2 path 'population'
    ) j

SQL Query Covid19-Casusstatistieken

De landelijke Covid-casusstatistieken lees je als volgt uit bij het RIVM:

--
-- Casus landelijk.
--
create or replace table casussen_landelijk@inmemorystorage
as
select to_date(j.date_file, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
    date_file
,   to_date(j.date_statistics, 'YYYY-MM-DD')
    date_statistics
,   j.date_statistics_type
,   j.agegroup
,   j.sex
,   j.province
,   j.hospital_admission = 'Yes'
    hospital_admission_flag
,   j.deceased = 'Yes'
    deceased_flag
,   j.week_of_death
,   j.municipal_health_service
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_casus_landelijk.json') htp
join  jsontable
    ( '[*]'
     passing htp.content_clob
     columns date_file            varchar2 path 'Date_file'
     ,    date_statistics         varchar2 path 'Date_statistics'
     ,    date_statistics_type       varchar2 path 'Date_statistics_type'
     ,    agegroup             varchar2 path 'Agegroup'
     ,    sex               varchar2 path 'Sex'
     ,    province             varchar2 path 'Province'
     ,    hospital_admission        varchar2 path 'Hospital_admission'
     ,    deceased             varchar2 path 'Deceased'
     ,    week_of_death          int32   path 'Week_of_death'
     ,    municipal_health_service     varchar2 path 'Municipal_health_service'
    ) j

Deel 2 in reacties…

SQL Query Covid19-aantallen per Gemeente

De Covid19-aantallen zijn ook beschikbaar per Nederlandse gemeente, inclusief gemeentecode:

--
-- Aantallen gemeente per dag.
--
create or replace table casussen_gemeente@inmemorystorage
as
select to_date(j.date_of_report_c, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
    date_of_report
,   to_date(j.date_of_publication_c, 'YYYY-MM-DD')
    date_of_publication
,   j.municipality_code
,   j.municipality_name
,   j.province
,   j.security_region_code
,   j.security_region_name
,   j.municipal_health_service
,   j.roaz_region
,   j.total_reported
,   j.hospital_admission
,   j.deceased
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_aantallen_gemeente_per_dag.json') htp
join  jsontable
    ( '[*]'
     passing htp.content_clob
     columns date_of_report_c         varchar2 path 'Date_of_report'
     ,    date_of_publication_c      varchar2 path 'Date_of_publication'
     ,    municipality_code        varchar2 path 'Municipality_code'
     ,    municipality_name        varchar2 path 'Municipality_name'
     ,    province             varchar2 path 'Province'
     ,    security_region_code       varchar2 path 'Security_region_code'
     ,    security_region_name       varchar2 path 'Security_region_name'
     ,    municipal_health_service     varchar2 path 'Municipal_health_service'
     ,    roaz_region           varchar2 path 'ROAZ_region'
     ,    total_reported          int32   path 'Total_reported'
     ,    hospital_admission        int32   path 'Hospital_admission'
     ,    deceased             int32   path 'Deceased'
    ) j

SQL Query Covid19-aantallen per Gemeente

De cumulatieve aantallen per gemeente (Covid19-besmettingen, ziekenhuisopnames en overleden) volgens RIVM zet je in een tabel met:

--
-- Aantallen gemeente cumulatief.
--
create or replace table casussen_gemeente_cumulatief@inmemorystorage
as
select to_date(j.date_of_report_c, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
    date_of_report
,   j.municipality_code
,   j.municipality_name
,   j.province
,   j.total_reported
,   j.hospital_admission
,   j.deceased
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_aantallen_gemeente_cumulatief.json') htp
join  jsontable
    ( '[*]'
     passing htp.content_clob
     columns date_of_report_c         varchar2 path 'Date_of_report'
     ,    municipality_code        varchar2 path 'Municipality_code'
     ,    municipality_name        varchar2 path 'Municipality_name'
     ,    province             varchar2 path 'Province'
     ,    total_reported          int32   path 'Total_reported'
     ,    hospital_admission        int32   path 'Hospital_admission'
     ,    deceased             int32   path 'Deceased'
    ) j

SQL Query Verdenkingen door Huisartsen

Huisartsen verzamelen verdenkingen en die worden beschikbaar gesteld als tabel:

--
-- Verdenkingen huisartsen.
--
create or replace table nl_verdenkingen_huisartsen@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.week_unix)
    week
,   from_unixtime(j.week_start_unix)
    date_week_start
,   from_unixtime(j.week_end_unix)
    date_week_end
,   j.incidentie
,   j.geschat_aantal
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'verdenkingen_huisartsen.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name     varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    week_unix          int64  path 'week_unix'
     ,    week_start_unix       int64  path 'week_start_unix'
     ,    week_end_unix        int64  path 'week_end_unix'
     ,    incidentie         number  path 'incidentie'
     ,    geschat_aantal       number  path 'geschat_aantal'
     ,    date_of_insertion_unix   int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   week

SQL Query Covid19-ziekenhuisopnames

De Covid19-ziekenhuisopnames leg je in een tabel vast met:

--
-- Intake hospital ma.
--
create or replace table nl_intake_hospital_ma@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.date_of_report_unix)
    date_report
,   j.moving_average_hospital
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'intake_hospital_ma.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name     varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    date_of_report_unix     int64  path 'date_of_report_unix'
     ,    moving_average_hospital   number  path 'moving_average_hospital'
     ,    date_of_insertion_unix   int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   date_report

SQL Query Covid19-besmettingen

De tellingen van bevestigde Covid19-besmette personen schrijf je naar een tabel met:

--
-- Infectious people count.
--
create or replace table nl_infectious_people_counts@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.date_of_report_unix)
    date_report
,   j.infectious_low
,   j.infectious_avg
,   j.infectious_high
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'infectious_people_count.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name     varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    date_of_report_unix     int64  path 'date_of_report_unix'
     ,    infectious_low       number  path 'infectious_low'
     ,    infectious_avg       number  path 'infectious_avg'
     ,    infectious_high       number  path 'infectious_high'
     ,    date_of_insertion_unix   int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   date_report

SQL Query Genormaliseerde versie besmettingen

En de genormaliseerde versie hiervan met onder- en bovengrenzen met:

--
-- Infectious people count normalized.
--
create or replace table nl_infectious_people_counts_normalized@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.date_of_report_unix)
    date_report
,   j.infectious_low_normalized
,   j.infectious_avg_normalized
,   j.infectious_high_normalized
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'infectious_people_count_normalized.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name     varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    date_of_report_unix     int64  path 'date_of_report_unix'
     ,    infectious_low_normalized  number  path 'infectious_low_normalized'
     ,    infectious_avg_normalized  number  path 'infectious_avg_normalized'
     ,    infectious_high_normalized number  path 'infectious_high_normalized'
     ,    date_of_insertion_unix   int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   date_report

SQL Query Intensive Care Opnames

Vergelijkbaar vraag je de opnames op de Intensive Care op en stop je die in een databasetabel met:

--
-- Intake intensive care ma.
--
create or replace table nl_intake_intensive_care_ma@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.date_of_report_unix)
    date_report
,   j.moving_average_ic
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'intake_intensivecare_ma.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name     varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    date_of_report_unix     int64  path 'date_of_report_unix'
     ,    moving_average_ic      number  path 'moving_average_ic'
     ,    date_of_insertion_unix   int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   date_report

SQL Query Covid19-Dagstanden

De Covid19-dagstanden verwerk je tot een tabel met:

--
-- Infected people nursery count daily.
--
create or replace table nl_infected_people_nursery_counts_daily@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.date_of_report_unix)
    date_report
,   j.infected_nursery_daily
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'infected_people_nursery_count_daily.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name     varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    date_of_report_unix     int64  path 'date_of_report_unix'
     ,    infected_nursery_daily   number  path 'infected_nursery_daily'
     ,    date_of_insertion_unix   int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   date_report

SQL Query Covid19 Overlijdensgevallen Zorg

En de aan Covid19-overleden personen in de zorg met:

--
-- Deceased people nursery count daily.
--
create or replace table nl_deceased_people_nursery_counts_daily@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.date_of_report_unix)
    date_report
,   j.deceased_nursery_daily
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'deceased_people_nursery_count_daily.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name     varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    date_of_report_unix     int64  path 'date_of_report_unix'
     ,    deceased_nursery_daily   number  path 'deceased_nursery_daily'
     ,    date_of_insertion_unix   int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   date_report

SQL Query Covid19 Locaties

De totale aantallen gemelde locaties schrijf je naar een databasetabel met het volgende SQL-statement:

--
-- Total reported locations.
--
create or replace table nl_reported_locations_total@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.date_of_report_unix)
    date_report
,   j.total_reported_locations
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'total_reported_locations.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name     varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code        varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    date_of_report_unix     int64  path 'date_of_report_unix'
     ,    total_reported_locations  number  path 'total_reported_locations'
     ,    date_of_insertion_unix   int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   date_report

SQL Query Nieuwe Locaties

Het nieuw aantal gemelde locatie schrijf je naar een tabel met:

--
-- Total newly reported locations.
--
create or replace table nl_reported_locations_newly@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.date_of_report_unix)
    date_report
,   j.total_new_reported_locations
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'total_newly_reported_locations.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name      varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name         varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code         varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    date_of_report_unix     int64  path 'date_of_report_unix'
     ,    total_new_reported_locations number  path 'total_new_reported_locations'
     ,    date_of_insertion_unix    int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   date_report

SQL Query Besmette Personen

Net zoals je de totalen qua besmette personen vastlegt met:

--
-- Infected people total.
--
create or replace table nl_infected_people_total@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.date_of_report_unix)
    date_report
,   j.infected_daily_total
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'infected_people_total.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name      varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name         varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code         varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    date_of_report_unix     int64  path 'date_of_report_unix'
     ,    infected_daily_total     number  path 'infected_daily_total'
     ,    date_of_insertion_unix    int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   date_report

SQL Query Besmettingen (genormaliseerd, verschil)

De genormaliseerde delta verwerk je met:

--
-- Infected people delta normalized.
--
create or replace table nl_infected_people_delta_normalized@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.date_of_report_unix)
    date_report
,   j.infected_daily_increase
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'infected_people_delta_normalized.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name      varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name         varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code         varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    date_of_report_unix     int64  path 'date_of_report_unix'
     ,    infected_daily_increase   number  path 'infected_daily_increase'
     ,    date_of_insertion_unix    int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   date_report

SQL Query Covid19-instroom per Leeftijdsgroep

De instroom per leeftijdsgroep vind je met:

--
-- Intake share age groups.
--
create or replace table nl_intake_share_age_groups@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.date_of_report_unix)
    date_report
,   j.agegroup
,   j.infected_per_agegroup_increase
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'intake_share_age_groups.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix  int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name       varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name          varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code          varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    date_of_report_unix      int64  path 'date_of_report_unix'
     ,    agegroup            varchar2 path 'agegroup'
     ,    infected_per_agegroup_increase number  path 'infected_per_agegroup_increase'
     ,    date_of_insertion_unix     int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   date_report

SQL Query Covid19-reproductiegetal

Een ander versie van de reproductiegetallen stop je in een tabel met het volgende SQL-statement:

--
-- Reproduction index.
--
create or replace table nl_reproduction_indexes@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.date_of_report_unix)
    date_report
,   j.reproduction_index_low
,   j.reproduction_index_avg
,   j.reproduction_index_high
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'reproduction_index.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix  int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name       varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name          varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code          varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    date_of_report_unix      int64  path 'date_of_report_unix'
     ,    reproduction_index_low     number  path 'reproduction_index_low'
     ,    reproduction_index_avg     number  path 'reproduction_index_avg'
     ,    reproduction_index_high    number  path 'reproduction_index_high'
     ,    date_of_insertion_unix     int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   date_report

SQL Query Gemiddelde R-waardes

De uitgemiddelde R-waardes maak je met de volgende Invantive SQL query:

--
-- Reproduction index last known average.
--
create or replace table nl_reproduction_indexes_last_known_avg@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.date_of_report_unix)
    date_report
,   j.reproduction_index_low
,   j.reproduction_index_avg
,   j.reproduction_index_high
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'reproduction_index_last_known_average.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix  int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name       varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name          varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code          varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    date_of_report_unix      int64  path 'date_of_report_unix'
     ,    reproduction_index_low     number  path 'reproduction_index_low'
     ,    reproduction_index_avg     number  path 'reproduction_index_avg'
     ,    reproduction_index_high    number  path 'reproduction_index_high'
     ,    date_of_insertion_unix     int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   date_report

SQL Query Covid19-rioolwatermetingen

Een andere versie van de Covid19-rioolwatermetingen vind je met de volgende query:

--
-- Rioolwater metingen.
--
create or replace table nl_rioolwatermetingen@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.week_unix)
    week
,   j.average
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'rioolwater_metingen.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix  int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name       varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name          varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code          varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    week_unix           int64  path 'week_unix'
     ,    average            number  path 'average'
     ,    date_of_insertion_unix     int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   week

SQL Query Covid19-rioolwatermetingen per RWZI

Het volgende SQL-statement verzamelt de rioolwatermetingen per RWZI:

--
-- Rioolwatermetingen per RWZI.
--
create or replace table nl_rioolwatermetingen_rwzi@inmemorystorage
as
select from_unixtime(j.date_measurement_unix)
    date_measurement
,   from_unixtime(j.week_start_unix)
    date_week_start
,   from_unixtime(j.week_end_unix)
    date_week_end
,   j.rwzi_awzi_code
,   j.rwzi_awzi_name
,   j.vrcode
,   j.vrnaam
,   j.gm_code
,   j.rna_per_ml
--
,   from_unixtime(j.date_of_insertion_unix)
    date_insertion
,   from_unixtime(j.control_last_generated_unix)
    control_date_last_generated
,   j.control_proto_name
,   j.control_name
,   j.control_code
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary('https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/json/NL.json') htp
join  jsontable
    ( 'rioolwater_metingen_per_rwzi.values[*]'
     passing htp.content_clob
     columns control_last_generated_unix  int64  path '::ancestor.::ancestor.last_generated'
     ,    control_proto_name       varchar2 path '::ancestor.::ancestor.proto_name'
     ,    control_name          varchar2 path '::ancestor.::ancestor.name'
     ,    control_code          varchar2 path '::ancestor.::ancestor.code'
     ,    date_measurement_unix     int64  path 'date_measurement_unix'
     ,    week_start_unix        int64  path 'week_start_unix'
     ,    week_end_unix         int64  path 'week_end_unix'
     ,    rwzi_awzi_code         varchar2 path 'rwzi_awzi_code'
     ,    rwzi_awzi_name         varchar2 path 'rwzi_awzi_name'
     ,    vrcode             varchar2 path 'vrcode'
     ,    vrnaam             varchar2 path 'vrnaam'
     ,    gm_code            varchar2 path 'gm_code'
     ,    rna_per_ml           number  path 'rna_per_ml'
     ,    date_of_insertion_unix     int64  path 'date_of_insertion_unix'
    ) j
order
by   control_date_last_generated
,   date_measurement
,   rwzi_awzi_code

CSV Export van RIVM Covid19-cijfers

De volgende SQL-statements exporteren de gegevens naar een reeks CSV-bestanden:

select *
from  rioolwatermetingen@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}rioolwaterdata.csv" format csv include technical headers

select *
from  reproductiegetallen@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}reproductiegetal.csv" format csv include technical headers

select *
from  casussen_landelijk@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}casus-landelijk.csv" format csv include technical headers

select *
from  casussen_gemeente@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}aantallen-gemeente-per-dag.csv" format csv include technical headers

select *
from  casussen_gemeente_cumulatief@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}aantallen-gemeente-cumulatief.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_verdenkingen_huisartsen@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}verdenkingen-huisartsen.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_intake_hospital_ma@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}intake-hospital-ma.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_infectious_people_counts@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}infectious-people-count.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_infectious_people_counts_normalized@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}infectious-people-count-normalized.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_intake_intensive_care_ma@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}intake-intensivecare-ma.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_infected_people_nursery_counts_daily@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}infected-people-nursery-count-daily.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_deceased_people_nursery_counts_daily@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}deceased-people-nursery-count-daily.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_reported_locations_total@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}total-reported-locations.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_reported_locations_newly@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}total-newly-reported-locations.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_infected_people_total@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}infected-people-total.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_infected_people_delta_normalized@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}infected-people-delta-normalized.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_intake_share_age_groups@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}intake-share-age-groups.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_reproduction_indexes@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}reproduction-index.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_reproduction_indexes_last_known_avg@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}reproduction-index-last-known-average.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_rioolwatermetingen@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}rioolwater-metingen.csv" format csv include technical headers

select *
from  nl_rioolwatermetingen_rwzi@inmemorystorage

local export results as "${OUT_PATH}rioolwater-metingen-per-rwzi.csv" format csv include technical headers