Hoe koppel ik zelf nieuwe API's aan Invantive SQL/Power BI en alle aangesloten platformen?

Invantive SQL biedt standaard circa 75 drivers voor online en on-premises gebruik (documentatie). Regelmatig worden drivers toegevoegd. Het is mogelijk om op basis van een vaste prijs drivers te laten toevoegen.

Sommige API’s zijn echter eenvoudig te gebruiken direct vanuit Invantive SQL of Power BI zonder aparte driver. Deze pagina biedt een overzicht van enkele voorbeelden in alfabetische volgorde.

De instructies bieden elk een manier om de API’s af te beelden op relationele tabellen. De statements kunnen verwerkt worden in een Invantive SQL view. Een view is meteen te gebruiken in Invantive SQL.

Een view is daarna ook automatisch zichtbaar en beschikbaar voor gebruik in bijvoorbeeld Power BI Desktop en Power BI dashboards online (zie Eigen database-views gebruiken voor SQL en BI-tools) zoals getoond aan het einde van de video bij het aanmaken van een database op willekeurige welke connector.

Voor langzame API’s is het vaak verstandig om gegevens incrementeel vast te leggen, bijvoorbeeld door initieel een tabel te maken en die dagelijks met nieuwe dagtransacties te completeren.

De gegevens uit de zelfgemaakte koppelingen kunnen niet alleen uitgewisseld naar rapportagetools maar ook weggeschreven naar de onderteunde standaarddrivers zoals Exact Online of JIRA.

Koppeling AWS S3 met SQL of Power BI

EasyFlex koppelen met SQL of Power BI

Connector Exact Globe XML voor SQL of Power BI

Google Translate API koppelen met SQL of Power BI

Connector HomeWizard API met SQL of Power BI

Importeren Nationale Ombudsman met SQL of Power BI

Scrapen Notubiz met SQL of Power BI

Koppeling Open Raadsinformatie API met SQL of Power BI

Koppeling PostNL API met SQL of Power BI

RIVM Covid19 importeren met SQL of Power BI

RSS (not standard driver)

Shopify API koppelen met SQL of Power BI

Twinfield API (not standard driver)

WICS API connector met SQL of Power BI

WooCommerce API connector met SQL of Power BI