Parameter meegeven aan Easyflex-tabelfunctie via Azure Data Factory

Bij het uitlezen van een functietabel uit Easyflex moeten er jaar/maand parameters opgegeven worden (het gaat om de tabel BITool.declaratieregels).

Is het mogelijk om parameter waardes voor functietabellen mee te geven vanuit Azure Data Factory?

Of moet er anders iets van een dynamische view in Invantive gemaakt worden als je voor meerdere parameter waarden gegevens wilt ophalen?

Wat is hierin de best-practice?

Algemeen

Generieke uitleg over tabelfuncties is te lezen in:

Push i.p.v. pull.

In een scenario waarbij gesproken wordt over Azure Data Factory is advies is om eerst te kijken naar mogelijkheid om van een pull vanuit ADF over te gaan naar een push van de data via een Invantive Cloud-applicatie zoals bijvoorbeeld beschreven in bijvoorbeeld:

Met een Invantive Cloud-applicatie kunnen in het PSQL-block de tabelfunctieparameterwaardes opgegeven worden zoals in:

...
create or replace table DOELTABEL@oracle
as
select *
from   TABELFUNCTIE(PARAM1 => WAARDE1, PARAM2 => WAARDE2)
;
...

Volgens gebruikers is een bijkomend voordeel het wegvallen van de relatief hoge kosten van Azure Data Factory-verwerkingen.

On-premises of ander doel

Als het gaat om een on-premises verwerking of een ander doel, dan kan op vergelijkbare wijze ook een applicatie gescheven worden met enkele tientallen regels code die de gewenste output in JSON, Excel of XML teruggeeft aan Azure Data Factory / Integration Services zoals beschreven op bijvoorbeeld:

Custom View

De definitie van een view kan een eenvoudig alternatief zijn voor het bouwen en debuggen van toch enkele tientallen regels PSQL-code. Een view is qua vrijheidsgraden iets beperkter omdat die op SQL gebaseerd moet zijn, terwijl een applicatie PSQL en SQL kan mengen.

Meer informatie hierover is te lezen in:

Provider View

Voor Easyflex zelf geldt specifiek dat er mogelijk ook standaard views toegevoegd kunnen worden, afhankelijk of het doel generiek en vaker voorkomend zal zijn.

Als u meer context kunt geven over het doel, dan kan dit beoordeeld worden.

Mogelijk dat de view Declaraties al de benodigde informatie bevat.

Hartelijk dank voor de uitgebreide uitleg. Graag zouden we de declaratieregels ontsluiten. Ik denk dat het maken van een custom view al volstaat voor het doel. Echter krijg ik bij het query’en van een custom view de foutmelding dat de tabel onbekend is (ondanks dat deze wel in de lijst onder beschikbare objecten komt te staan). Enig idee wat hier fout zou kunnen gaan?

Het is zonder reproductiescenario en melding niet te zeggen wat er fout gaat.

Advies is om de nieuwe reeds bestaande view te gebruiken, eventueel met filters voor betere performance:

Easyflex.Views.DeclaratieRegels