Power BI OData: Request failed: The remote server returned an error: (499)

Bij het verbinden met de AFAS database via de Invantive Connector krijg ik de volgende foutmelding:

DataSource.Error:
OData:
Request failed:
The remote server returned an error: (499)
Het download van gegevens werd geannuleerd na 5 seconden, bijvoorbeeld doordat de gebruiker wegnavigeerde in de gebruikersinterface.
Details:
DataSourceKind=OData
DataSourcePath=https://bridge-online.cloud/…
Url=https://bridge-online.cloud/…

Overigens gaat het bij sommige tabellen die ik selecteer wel goed, maar dan krijg ik alsnog de 499 error zodra ik in de Query Editor zit. Ook opnieuw mijn credentials invullen heeft geen zin. Sinds ik probeer de connectie te maken krijg ik meerdere e-mails met een beveiligingswaarschuwing, ik word echter niet wijzer van wat er in de mail staat.

Deze error met HTTP-status 499 en berichtcode itgenboe242 (zoals zichtbaar in Bridge Online Monitoring) geeft aan dat de HTTP-sessie verbroken was. Zie ook:

Echter, de oorzaak zal anders zijn naar verwachting omdat het oorspronkelijke probleem opgelost is. Het zal naar verwachting een ander probleem zijn dan Automatisch verversen PowerBI geeft: "An existing connection was forcible closed by the remote host" met HTTP-statuscode 200.

Gezien de frequentie van optreden lijkt er een probleem in de sessie te zitten. Sessies kunnen langere tijd actief blijven, soms zelfs dagen. Naar aanleiding van het probleem met HTTP-statuscode is heden de programmatuur nogmaals nagelopen. Hierbij is een probleem gevonden dat de HTTP-statuscode 200 niet verklaart, maar wel een incidentele en aanhoudende HTTP-statuscode 499 kan verklaren indien de gebruiker bij het inrichten van een database per abuis een databasefout heeft opgewekt. De omvang van de data en het cloudplatform maken hierbij niet uit; wel moet het probleem binnen één Cloud-gebruiker doorlopend blijven optreden. Indien een collega op dezelfde omgeving geen problemen ervaart, dan is de kans aanwezig dat dit hetzelfde probleem is.

Een probleemoplossing hiervoor doorloopt momenteel tests en zal vanavond in productie genomen worden.

Advies is om morgen de downloads en browsing van de tabellen nogmaals te proberen.

Een nieuwe release die mogelijk soelaas biedt is in productie genomen. Gelieve nogmaals te proberen.

Vandaag krijg ik inderdaad de foutmelding niet en werkt de verbinding prima. Dank jullie wel

Blij te horen! Aangezien voor een in-productie-name de dienst herstart is, kan het zijn dat de hoofdoorzaak nog niet weggenomen is. Mocht het probleem daarom opnieuw optreden, gelieve dan een nieuwe thread te starten met verwijzing naar deze.

Een verbetering is op 3 maart 2023 in productie genomen waardoor (als deze juist werkt) een voorgaande afgebroken download op een kritisch moment niet meer automatisch alle volgende downloads annuleert met HTTP status 499.

Mocht onverhoopt toch nog een keer elke download meteen eindigen met HTTP status 499, gelieve dan een antwoord toe te voegen.