Power BI - voor de eerste keer scheduled refresh instellen

Ik heb mijn eerste Power BI rapport af en “gepubliceerd” en wil nu de dataset automatisch refreshen.

Als ik scheduled refresh open dan is alle tekst grijs.

Wat zijn de stappen? Is er een instructie? Moet ik Personal Gateway instellen?

Hiervoor kunnen de standaardstappen van Power BI Service gevolgd worden. Als handreiking hebben we hiervoor een stappenplan gepubliceerd op Hoe maak ik een Power BI gegevensset op Exact Online met automatisch verversen?. Via Google zijn er meerdere vergelijkbare stappenplannen te vinden.

De Invantive Cloud-producten hebben geen Personal Gateway nodig of andere lokale installaties van connectors. Alles werkt met de standaard OData-driver van Microsoft.

Bedankt.

Ik heb alle stappen doorlopen tot:

2. Stel vervolgens de gewenste verversingsfrequentie in.

Dan is in mijn geval de informatie “grijs” onder het menu: Scheduled refresh - en ik kan niets aanpassen.

Wat nu?

Het is mij niet duidelijk waar in het proces het misgaat.

Zou u dit topic kunnen aanvullen met een duidelijke beschrijving van de stappen die u neemt met eventueel een aanvullend screenshot per stap als dat nodig is. Dan kunnen we het issue wellicht reproduceren en meedenken voor een oplossing.

Het lijkt erop dat ik mijn credentials niet kan aanpassen.

Stap 1: select dataset

Stap2: click settings van de dataset:

Stap 3: open de settings: Data source credentials is grijs en kan ik niet aanpassen en scheduled refresh is ook grijs (niet aanpasbaar)

Eerste stap zou zijn om de aanmeldgegevens in het originele rapport in Power BI opnieuw in te geven en te controleren of het rapport daar wel ververst. Aanmelden moet met de aanmeldgegevens die ook gebruikt worden voor Invantive Cloud in combinatie met de Bridge Online URL:

Als het rapport daar ververst, dan is de volgende stap om het rapport nogmaals te publiceren en te controleren of het nu wel werkt. De aanmeldgegevens zouden overgenomen moeten worden vanuit het originele rapport.

Verder is het noodzakelijk, gezien het grote, wisselende aantal IP-adressen dat Power BI Web (Azure) gebruikt, om een wildcard (*) in te vullen bij de gebruikte Invantive Cloud database in het veld “Bridge Client IP-adreslijst”.

Ik heb alle stappen doorlopen zoals voorgesteld en helaas met hetzelfde resultaat.

Ik heb het probleem helaas niet kunnen reproduceren.

Het voorstel is om advies in te winnen via een consult met Invantive of via een van onze Power BI-partners. Ook bieden Microsoft’s eigen websites mogelijk soelaas.

Ik heb gisteren contact gehad met Microsoft Eerste lijn support en de reden is dat ik naast 2 Invantive REST APIs ook 2 lokale Excel spreadsheets in het PBI model heb geïntegreerd. Na installatie van een personal gateway was het wel mogelijk om de scheduled refresh aan te zetten. Probleem is dat ik dan wel mijn computer aan moet laten om de refresh te laten uitvoeren.

De oplossing is om de 2 excel files (calendar en targets) in de cloud te krijgen zodat geen personal gateway nodig is. Ik weet niet of dat via Invantive mogelijk is ? ( Alternatief zou mogelijk ook zijn opslag in onze Sharepoint tentant omgeving ? )