Power BI Service (scheduled) refresh fails: Information is needed in order to combine data;

Ik heb een Power BI rapport gepubliceerd in PBI service en hiervoor een scheduled refresh opgezet. Deze refresh loopt na lange tijd laden steeds vast, ook als ik de manueel refresh in PBI service. Als ik probeer te refreshen in PBI Desktop werkt het wel, en op vrij korte tijd.

De foutmelding:

Failure details:
The last refresh attempt failed because of an internal service error.
This is usually a transient issue.
If you try again later and still see this message, contact support.
Information is needed in order to combine data;
Information about a data source is required.
The exception was raised by the IDbCommand interface.
Table: Documents.

  • Ik heb de cache in Desktop gecleared, het rapport opnieuw gepubliceerd, en de refresh opnieuw opgezet & alle credentials opnieuw ingevoerd
  • Ik heb een vereenvoudigde versie van het rapport (bevat maar één query) gepubliceerd en een refresh voor ingesteld. Ook dit loopt vast, en duurt lang qua laadtijd.
  • De refresh werkte een tijd terug nog prima, tot dat een klant van ons problemen ondervond in hun versie van het rapport. Sinds dien heb ik hetzelfde probleem.
  • De refresh loopt vast op verschillende tabellen, dus niet steeds op dezelfde.

Dit is geen bekend probleem gerelateerd aan het gebruik van Invantive Cloud.

Zekerheidshalve: is er een foutmelding zichtbaar in Invantive Bridge Online Monitoring?

Advies is om via Google te zoeken op:

Information is needed in order to combine data;
Information about a data source is required.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.