Refresh failed PowerBI itgenscr652

POWERBI KVDB v11 has failed to refresh.

Failure details: Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource:

Request failed:
OData Version: 3 and 4, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (eol: itgen_cloud_scr652_user_message. itgen_cloud_scr652_hint (itgenscr652, bb1be0cf-c52f-4bb0-8c91-e5d72f3cac23))
OData Version: 4, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (eol: itgen_cloud_scr652_user_message. itgen_cloud_scr652_hint (itgenscr652, 66b88eac-534e-4afa-ad29-ba4cb99faf95))
OData Version: 3, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (eol: itgen_cloud_scr652_user_message. itgen_cloud_scr652_hint (itgenscr652, 625c28c0-487b-4269-80ea-3ed994d6d11d))

Next refresh for POWERBI KVDB v11 is scheduled for November 5, 2021 7:30 UTC.

Alles is al 2x door jullie ingesteld dat er geen autorizatie etc meer nodig zou moeten zijn.

Dank voor het melden.

Is bekend hoe laat deze melding optrad en eventueel welke tabel?