Productiviteit uit Simplicate

Hoe kan ik makkelijk productiviteit uit Simplicate halen in Power BI?
Of moet dit zelf berekend worden aan de hand van Hours?

Zover bekend is er geen API voor productiviteit.

Mocht die er wel zijn maar nog niet toegevoegd, gelieve dan de documentatie URL toe te voegen.