Simplicate hours: historische data

Voor Simplicate wil ik een rapportage maken met daarin de historische stand van de nog te factureren uren. Nu weet ik dat in deze tabel een kolom zit met factuurstatus, maar voor zo ver ik weet geen historische data. Is dat wellicht terug te vinden in een andere tabel of is dat uberhaupt mogelijk?

Voor zover bekend biedt noch Simplicate dat noch de Simplicate API’s.

Eventueel kan overwogen worden om deze historie zelf bij te houden, bijvoorbeeld door dagelijks een kopie te maken in een database.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.