RGS uit Exact Online

Wij willen graag de RGS uit Exact ophalen. Uit dit artikel begrijpen we dat deze uit de tabel GLClassifications te halen moet zijn echter krijgen wij de gegevens niet mee. We krijgen enkel het grootboekschema van de klant opgehaald.

We gebruiken hiervoor de Exact Online database die we in Invantive Cloud ingesteld hebben

Hoe kunnen wij de RGS opvragen?

Ik kom er niet uit wat de vraag is.

Wat ontbreekt er qua uitvoer bij deze query als die gedraaid wordt over meerdere administraties (uitgaande van RGS 1.1):

select ble.division_code
,   ble.reportingyear_attr
,   ble.open
,   ble.close
,   ble.years_balance_code_attr
,   ble.years_balance_description
,   gcg.ClassificationCode label 'RGS Code'
,   gcg.ClassificationDescription label 'RGS Description'
,   gcn1.Code label 'Parent RGS Code'
,   gcn1.Description label 'Parent RGS Description'
from  balancelines ble
--
-- Combine the GL Account with the optional mapping to RGS.
--
left
outer
join  GLAccountClassificationMappings gcg
on   gcg.division   = ble.division_code
and  gcg.GLAccountCode = ble.years_balance_code_attr
and  gcg.GLSchemeCode = 'RGS versie 1.1'
--
-- Find the starting entry in the RGS relationship table.
--
left
outer
join  GLClassifications gcn0
on   gcn0.DivisionNotNull       = gcg.division
and  gcn0.Code             = gcg.ClassificationCode
and  gcn0.TaxonomyNamespaceDescription = 'Referentie GrootboekSchema versie 1.1'

Als ik bovenstaande query draai zijn de laatste twee kolommen leeg. Hieronder een voorbeeld.
In deze administratie is versie 3.2 gekoppeld. De gegevens uit de tabel GLAccountClassificationMappings komen wel mee. Ik mis gegevens uit de tabel GLClassifications om m.b.v. de parent de vijf niveau’s te bepalen.

Ook als ik de volgende code draai krijg ik geen resultaat:

select DivisionNotNull
,   Code
,   Description
,   Id
,   Parent
,   PeriodType
from  GLClassifications
where TaxonomyNamespaceDescription = 'Referentie GrootboekSchema versie 3.2'
order
by   Code

Als ik versie 1.1 selecteer krijg ik ook geen resultaat. Als ik “G/L Account Scheme” opgeef als criterium krijg ik wel de gewenste regels voor dat schema.

@guido.leenders Heb jij al de kans gehad om naar mijn reactie te kijken? Ben zeer benieuwd waar ik mis zit zodat we de RGS snel toe kunnen voegen aan onze rapportages.