Selectie op tags bij Teamleader contacts

We hebben ruim 4.000 contactpersonen, maar ik heb eigenlijk van 100 freelancers de gegevens nodig, inclusief custom fields. Het ophalen van alle contactpersonen duurt best lang (ruim een uur), terwijl het met een query zoals deze maar 100 seconden zou duren voor alle velden:

create or replace view freelancerkaarten
as
select c.first_name
,      c.last_name
,      d.*
from   v2.contacts( term => 'Freelancer' /* ,tags => 'Dit werkt niet' */ ) c
join   contactbyid(c.id) d

Is het mogelijk om ook op tags te kunnen gaan filteren?