SharePoint, OneDrive en Invantive Control for Excel

Naast dat Invantive SQL met SharePoint gegevens kan uitwisselen via de Microsoft API’s, komt ook wel eens de vraag voorbij hoe de samenwerking is tussen Invantive Control for Excel en Microsoft SharePoint.

Het opslaan van Excel-bestanden naar SharePoint en openen vanuit SharePoint direct vanuit het Openen-menu van Invantive Control for Excel is technisch mogelijk, maar de praktijk leert dat het gebruik van SharePoint met Excel leidt tot veel klachten betreffende:

  • performance: het openen van een serieus rekenmodel kost vaak meerdere minuten totdat alle koppeling bijgewerkt zijn,
  • stabiliteit: kleine issues bij het gebruik van SharePoint leiden vaak tot storingen omdat er geen tot weinig voorzieningen aanwezig zijn om vanuit programmacode (macro’s, VBA, VSTO) er op in te spelen.

Deze issues stralen ook af op Excel add-ins zoals Invantive Control for Excel (maar ook andere add-ins).

De combinatie van Invantive Control for Excel met Microsoft OneDrive en daarmee SharePoint server is ook mogelijk. Dit veroorzaakt in de praktijk weinig tot geen vragen.

Het advies is om Microsoft SharePoint NIET direct te gebruiken vanuit Excel, maar uitsluitend via Microsoft OneDrive.

Storingsmeldingen op een omgeving met directe integratie van Microsoft SharePoint in Excel kunnen we op basis van support alleen behandelen als ze ook te reproduceren zijn op een PC met een out-of-the-box installatie van Microsoft Windows, Microsoft Excel en Microsoft OneDrive zonder SharePoint integratie.