SQL/Power BI connector for Hubspot

Backlink: ITGEN-2426.
Documentation: Create a company | Companies API

Starting March 2021, a Swagger is available (HubSpot APIs | Getting started) on https://api.hubspot.com/api-catalog-public/v1/apis.

Do you want to support this idea for improving Invantive software? Please register/log on first, then add a vote by clicking on the “Vote” button directly to the left of the title above or add a reply.

@forums Laatst ging het in onze call over Hubspot. Ik begreep dat jullie deze aan het ontwikkelen zijn. Wat is momenteel de verwachte oplevering hiervan? We hebben een klant die graag data uit Hubspot naar Power BI wil ontsluiten.

Zonder harde toezeggingen te willen doen, draait intern al een eerste versie van de HubSpot-driver. Het gaat om een groot aantal tabellen verspreid over circa 30 catalogi. Queries zijn al mogelijk op veel HubSpot-tabellen, maar bijvoorbeeld paging, refreshes, verfijning foutafhandeling en performance verdienen nog aandacht om tot productiestatus te komen.

Helaas is moeilijk om een beschikbaarheid te voorspellen, mede vanwege de start van het jaarwerk overal. De daadwerkelijke eerste beschikbaarheid zal tenminste nog enkele weken duren, maar kan ook nog meerdere maanden duren als er andere prioriteiten tussendoor komen.

1 Like

De uitleg voor het maken van een HubSpot-database is beschreven op: