Tabel Items - Data verplaatst of verloren

Voorheen haalden wij voor onze SalesInvoiceLinesIncremental een product ID uit ons CRM systeem op vanuit de tabel ItemsIncremental of Items.

In de Items-tabellen stond in de kolom Code het product ID, ruim 14.000 unieke waardes.

Vandaag zie ik in ItemsIncremental en Items ineens nog maar 181 records met in description waardes als “krat”, “vintage lamp” en “metaaldeel”. Deze data is niet gevoed vanuit ons systeem.

Is er een andere tabel aan Items gekoppeld? Kan dit teruggedraaid worden?

Het verhuizen of verplaatsen van data is geen bekend probleem en ook niet reproduceerbaar.

Mogelijkerwijs gaat dit om een gebruikersfout of rechtenfout.

Advies is om eerst te controleren of wel de juiste administraties gehanteerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door de volgende query uit te voeren:

select division
,      count(*)
from   itemsincremental@eol
group
by     division

En daarna:

select code
,      description
from   systemdivisions@eol

Sluit de aantallen, divisiecodes en bedrijfsnamen aan bij de verwachting?