Missende kolom ItemCode bij overstap van SalesInvoiceLines naar SalesInvoiceLinesIncremental

Tabel SalesInvoiceLines in onze Exact Online database heeft kolom Itemcode. Tabel SalesInvoiceLinesIncremental heeft deze niet. Nu zijn we deze kolom kwijt, we hebben die data wel nodig.

Op welke manier kan ik dit oplossen en toch in de incremental tabel de ItemCode ophalen?

Advies is om een relatie te leggen naar ItemsIncremental via de ItemId of Item kolom (een “guid”). De artikelcode staat in ItemsIncremental als Code.

Meer achtergrond over waarom ItemCode niet meer aanwezig is, is te vinden in Verzoek finetunen incremental tabellen Exact Online - #2 door forums.

Duidelijk, bedankt voor je reactie.

Een link naar ItemCode (ProductID) via ItemID hebben we. Maar aangezien er meerdere salesinvoicelines in 1 invoice staan met dezelfde Itemcode is dit geen 1 op 1 link. Ik ben op zoek naar een referentie in de TransactionsIncremental of aanverwante tabel naar de ID kolom van de SalesinvoiceLinesIncremental tabel. Wij zouden verwachten dat dit binnen een gesloten systeem zou bestaan?