Kolom "Stock" ontbreekt in ExactOnlineREST.Incremental.ItemsIncremental

Ik ben bezig met een migratie van Power BI naar Azure Data Factory. Daarbij probeer ik de huidige BULK API’s zoveel mogelijk om te zetten naar Incremental. Echter bij de tabel ExactOnlineREST.Incremental.ItemsIncremental mist de kolom Stock. Deze staat wel in de BULK-variant en volgens Exact wordt deze ook wel aangeboden in de SYNC-api.

Nu is juist die kolom 1 van de belangrijkste in het huidige datamodel. Is deze kolom bewust niet aanwezig?

De kolom Stock is inderdaad bewust verwijderd aangezien het een afgeleid veld is. De waardes zijn incorrect bij incrementeel laden. Het betreft blijkbaar een afgeleid veld; voor meer uitleg zie Verzoek finetunen incremental tabellen Exact Online - #2 door forums.

Voor het bepalen van de voorraad is misschien een andere incrementele Exact Online tabel een goede keus: StockPositionsIncremental. Voor een voorbeeldquery zie Historische voorraad in Exact Online bepalen per magazijn.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.