Teamleader itgenoda359 bij ProjectOwnersV2 en ProjectsV2

Ik krijg in PowerBI de volgende melding als ik een aantal Teamleader-tabellen probeer te benaderen (bijv. Teamleader.V2.ProjectOwnersv2 en Teamleader.V2.ProjectsV2:

DataSource.Error:
OData:
Aanvraag mislukt:
De externe server heeft een fout geretourneerd:
(500) Interne serverfout.
(De verbinding met de website is onverwacht en met geweld verbroken om 9/22/2023 12:33:00 PM voor redenen zoals onvoldoende rechten, het vastlopen van de website, het opnieuw opstarten van het systeem, het hard afsluiten van een externe host of firewallactie. Het ophalen is mislukt voor alle 2 pogingen gedurende 6.000 seconden. Neem contact op met de ondersteuning van de API-provider. (itgenoda359, 57b35ba2-d076-46b8-b50f-5ebc9338e47d))

Dit is een melding die komt door een mogelijke storing bij Teamleader. Mogelijk lost dit zich na verloop van tijd op. Zo niet, dan is het het beste om contact op te nemen met Teamleader Support.

De melding van Teamleader “(403) Forbidden.”, zou kunnen duiden op een probleem qua rechten.

Merk op dat de V2 van projecten relatief nieuwe functionaliteit binnen Teamleader is. Zo zijn er nog geen mogelijkheden om custom fields op te halen voor V2-projecten.

Merk ook op dat Teamleader API V2 iets anders is dan V2-projecten.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.