To_char naar YYYY-MM of YYYY-IW geeft eigenaardige maand cq. week

De volgende query haalt per artikel de voorraden op via Invantive Bridge Online.

Echter, de twee to_char geven een datum terug in plaats van een tekst:

select 'Voorraad'
    Category
    label 'Categorie'
,   whe.Code
    Opslaglocatie
    label 'Opslaglocatie'
,   null
    SupplierName
    label 'Leverancier'
--
,   trunc(sysdateutc) StockDate
,   to_char(trunc(sysdateutc), 'YYYY-IW') StockWeek
,   to_char(trunc(sysdateutc), 'YYYY-MM') stockMonth
--
,   round(spn.CurrentStock, 0) 
    CurrentStock
    label 'Voorraad (m)'
from  [StockPositionsIncremental@eol]@InvantiveBridgeOnline spn
join  ExactOnlineREST.Inventory.[Warehouses@eol]@InvantiveBridgeOnline whe
on   whe.ID = spn.Warehouse
where spn.Division = 123123
and  spn.CurrentStock != 0

De uitvoer is dan:

04/08/2022 00:00:00 +00:00

Dit formaat is sowieso zichtbaar in Query Tool, maar ook bij Export naar Excel:

Het probleem is niet reproduceerbaar gebleken met de volgende query:

select 'Voorraad'
    Category
    label 'Categorie'
,   itm.Code
,   null SupplierName label 'Leverancier'
--
,   trunc(sysdateutc) StockDate
,   to_char(trunc(sysdateutc), 'YYYY-IW') StockWeek
,   to_char(trunc(sysdateutc), 'YYYY-MM') stockMonth
--
,   round(25, 0) CurrentStock label 'Voorraad (m)'
from  [ItemsIncremental@eol]@InvantiveBridgeOnline itm
where itm.Division = 123123

Resultaat:

Wel is zichtbaar dat de “eigenaardige” maand cq. week een timestamp met offset is zoals de Invantive Bridge Online driver een datum interpreteert.

Advies is om eerst een upgrade te plaatsen zodat het vergelijkbaar is:

https://download.invantive.com/release/msi/Invantive%20Query%20Tool-22.0.244.msi

En dan nogmaals te proberen.

Wat komt er met de nieuwe versie uit voor StockWeek en StockMonth?