Uitgangspunten extra (cloud)platform/API toevoegen

Voor het toevoegen van extra (cloud)platformen en API’s middels standaarddrivers aan Invantive SQL of voor gebruik met bijvoorbeeld Power BI hanteren we een aantal uitgangspunten. Deze lijst is niet uitputtend, maar bevat wel de meest belangrijke criteria waartegen een platform getoetst wordt qua risico’s. Deze toetsing ligt ten grondslag aan het opnemen, maar ook aan het in stand houden van een platform.

Mocht een platform niet opgenomen worden als standaarddriver, dan zijn er altijd mogelijkheden via een maatwerkdriver. Zowel de aanloopkosten als doorlopende kosten hiervan zijn echter significant hoger.

Documentatie

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor het toevoegen van extra platformen op het gebied van documentatie:

  • Het platform biedt online kwalitatief en kwantitatief voldoende documentatie over de API’s en protocollen.
  • Indien de documentatie van matige kwaliteit is, wordt dit risico gecompenseerd via een vlot toegankelijke ervaren supportkanaal via telefoon, e-mail of community forums.

Security

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor het toevoegen van extra platformen op het gebied van security:

  • Het platform implementeert het securitymodel volledig achter haar API’s; een nabewerking of nafiltering mag niet nodig zijn zodra de data via de API geretourneerd wordt.
  • Het platform retourneert alleen credentials als een specifiek security endpoint gebruikt wordt.
  • Het platform gebruikt in de zichtbare delen van haar website en API-server actuele versies van bibliotheken.

Performance

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor het toevoegen van extra platformen op het gebied van performance:

  • Een platform bevat of maximaal 50.000 rijen aan data of biedt lijsten van de meestgebruikte data. Puntquery’s zijn mogelijk, maar zijn niet vaak nodig.