Unable to update this data source's credentials

Ik probeer de data source Exact Online toe te voegen in Power BI via invantive met de gebruikersnaam van Invantive Cloud maar krijg volgende error:

Unable to update this data source’s credentials.
Invalid connection credentials.

Details: XXX:
The credentials provided for the OData source are invalid.
(Source at https://bridge-online.cloud/XXX/odata4.)
Please have this information handy if you choose to create a support ticket.
ActivityId: 179fdbac-421b-4a93-9d9a-588ecf0ccXXX
RequestId: 318f99b2-9869-4a36-9773-124fcf437XXX
Cluster URI: https://api.powerbi.com Status code: 400 Time: Tue Apr 11 2023 14:46:25 GMT+0200 (Central European Summer Time)

Een mogelijke oorzaak staat beschreven in Unable to create connection for the following reason: Invalid connection credentials :

Deze foutmelding treedt op doordat de gebruikte Invantive Cloud-aanmeldcode geen toegang verleent tot de gevraagde URL.

De werking kan gecontroleerd worden door in een browser de URL te openen en de Invantive Cloud-gebruikersnaam en -wachtwoord in te vullen. Hierna verschijnt normaliter de data.

Er kan ook een foutmelding verschijnen over dat het IP-adres gewhitelist moet worden (zie Corrigeer itgenboe031 en itgenboe030 melding bij Power BI Verversen (Bridge Online toegang is niet geautoriseerd vanaf IP-adres ...))).

In voorkomende gevallen kan ook een melding optreden doordat een factuur meer dan 15 dagen vervallen is. Dit is op te vragen via het scherm Facturen op Invantive Cloud en ook zichtbaar in het openingsscherm.

Meestal is echter de oorzaak dat de aanmeldgegevens incorrect zijn, afwezig zijn of dat een oud wachtwoord gebruikt wordt.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.