Uren na maart 2023 uit Easyflex view Uren ophalen met Invantive Cloud

Ik heb de volgende tabel opgehaald uit Easyflex: Easyflex.Views.Uren@efx.

Alleen de gegevens tot maart 2023 worden ingeladen, maar in Easyflex zijn er ook nog uren na maart 2023 geregistreerd. Bij het ophalen van de data worden er verder geen filters toegepast.

Waar zou dit aan kunnen liggen?

Kunt u het resultaat van de volgende query toevoegen als antwoord?

select min(jaar) jaar_min
,   max(jaar) jaar_max
from  DataService.Werkmaatschappij.Loonjaren

Ik krijg het volgende resultaat:

Jaar_min = 2016
Jaar_max = 2023

Dank. Deze datums verklaren het probleem niet.

Via een ander kanaal zal contact gezocht worden om delegatie te vrekrijgen.

Het probleem is helaas niet reproduceerbaar. De volgende query levert rijen voor alle maanden 4 t/m 12 in 2023:

select maand
,   count(*)
from  Views.Uren
where Jaar = 2023
and  Maand > 3
group
by   maand

Gelieve nogmaals de werking te controleren.

Als ik maand filter op > 3, dan komen de maanden niet overeen met de maanden in de datum kolom. In de datum kolom zie ik bijvoorbeeld 22 februari staan en in de maand kolom staat daar augustus bij.

Is het mogelijk een (geanonimiseerd) voorbeeld met SQL-query toe te voegen om de opmerking te verduidelijken?