Vraag Visma Severa uren

Ik wil graag werken met Power Query met Invantive Cloud binnen Excel. Alleen heb ik hier alleen data van cases. De data van uren blijft leeg. Dit is de belangrijkste data van de koppeling.

In Invantive Cloud bij de SQL tool heb ik al gekozen voor:

select *
from HourEntries2Years

select *
from   Cases

Welke exacte reproductiestappen zijn er om de data van uur leeg te laten? De vraag is nog niet voldoende duidelijk om te kunnen beantwoorden.

De urentabellen zijn leeg, terwijl andere tabellen zoals projecten wel gevuld zijn bij een rechtstreekse verbinding.

Als ik in Invantive Cloud bij de query select * from hourentries2years invul, dan loopt deze in de uitvoering vast met een 404 code. Ik doe dit om de urendata te forceren.

Wellicht is een ander script nodig of een oplossing dat zonder aanvullende query de uren data in Excel beschikbaar is.

Voor de uren met Power Query is alleen HourEntries2Years beschikbaar of een eigen view. Power Query en Power BI ondersteunen tabelfuncties niet.

Advies is om delegatie te verlenen zoals beschreven in Toegang via delegatie op Invantive Cloud voor consultants.

U schrijft 2x power query. Bedoelt u de lokale power query tool werkt wel. Maar power query in Excel niet?

Nee, beiden verwijzen naar Power Query zoals die in recente Excel versies geintegreerd zit.

Ik ga naar Power Query in Excel, maar de 2year tabel komt niet voor:

De beschikbaarheid hiervan kan duren totdat de cache verlopen is. Meestal is dit binnen 16 uur. U kunt ook de cache resetten via de dropdown rechtsboven in de Bridge Online website.