Verbetering opmaak Excel-bestanden met verbeterde excel-package van Invantive PSQL

Het vullen van Excel-bestanden met Invantive PSQL-code is al langere tijd mogelijk via de excel-package. Dit is in aanvulling op het uitlezen van Excel-bestanden via exceltable en de exportmogelijkheden met local export results.

Excel-werkbladen in een Excel werkmap gevuld met queries werden al automatisch opgemaakt qua breedte van de kolommen zodat de breedte paste bij de inhoud. Voor volledig handmatig gevulde werkbladen was dit nog niet mogelijk.

De nieuwe functie autofit_worksheet in de excel package maakt het mogelijk om snel en eenvoudig alle kolommen van het opgegeven werkblad te laten groeien en/of krimpen zodat de breedte passend is bij de inhoud.

Een voorbeeld van het automatisch laten groeien en/of krimpen van de breedte van de Excel-kolom met code is:

declare
 l_workbook  excel_workbook;
 l_worksheet  excel_worksheet;
 l_binary   blob;
begin
 l_workbook  := excel.new();
 --
 l_worksheet := excel.add_worksheet(l_workbook, 'Data');
 --
 -- Vul Excel werkblad.
 --
 excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A1', 'kort');
 excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B1', 'een heel erg lange tekst');
 --
 -- Pas kolombreedte aan.
 --
 excel.autofit_worksheet(l_worksheet);
 --
 -- Sla Excel-bestand op.
 --
 l_binary := excel.export_to_xlsx(l_workbook);
 excel.close(l_workbook);
 insert into write_file@os
 ( file_path
 , file_contents
 )
 values
 ( 'c:\temp\excelfile.xlsx'
 , l_binary
 );
end;

Het eindresultaat is:

Excel-werkblad

De functie autofit_worksheet is beschikbaar vanaf release 22.0.196 voor de on-premises producten en binnen Invantive Cloud.