Verhoging verwerkingscapacity Invantive Cloud

Invantive Cloud kent circa 2.000 gebruikers. Dit vereist een grote verwerkingscapaciteit bij tijd en wijle. Ook wordt het steeds moeilijker om tijdstippen te vinden voor maintenance zoals het upgraden van de software.

Voor een verhoogde verwerkingscapaciteit en kortere downtime wisselt Invantive Cloud naar een configuratie met per functie meerdere servers die fysiek in aparte netwerken zitten. Verbindingen worden automatisch verplaatst binnen deze servers mocht een server onbereikbaar zijn door bijvoorbeeld een netwerkstoring of maintenance.

De Invantive Cloud-website is als eerste functie verplaatst. Zodra Invantive Cloud langdurig betrouwbaar heeft gedraaid in de nieuwe structuur zullen achtereenvolgens Invantive App Online en daarna Invantive Bridge Online verhuisd worden.