Vernieuwen autorisatie Exact geeft itgeneor063 melding

Bij het vernieuwen van de autorisatie van Exact Online database krijg ik de melding dat de accountgegevens niet beschikbaar zijn. Ik heb wel gewoon de inlogprocedure bij Exact Online gevolgd.

itgeneor063
De database ‘Invantive Cloud - Test ExactOnlineAll’ kon niet worden geopend.
Accountgegevens zijn niet beschikbaar.

Hoe los ik dit op?

Eenvoudiger autorisaties vernieuwen op Invantive Cloud (itgenscr652) geeft geen oplossing; ook de URL bij de foutmelding werkt niet.

De tekst van de foutmelding is een incorrecte vertaling. Die had moeten luiden:

Gegevens over de accountant zijn niet beschikbaar.

Bij de registratie van een Exact Online database worden de gegevens van de gekoppelde accountant uit Exact Online verwerkt.

De Exact Online API geeft als foutmelding terug bij de gebruikte administratie met divisiecode 23059:

itgenoda060:
Forbidden - The division is archived

In het algemeen betekent HTTP statuscode “403 - Forbidden” dat de gebruikte aanmeldgegevens op Exact Online te weinig rechten heeft voor de gebruikte administratie. In dit specifieke geval is de administratie echter gearchiveerd. Gearchiveerde administraties zijn een speciaal en niet geheel duidelijk geval binnen Exact Online qua bruikbaarheid voor API’s; dat is ook deels commercieel gedreven omdat er minder kosten voor het aanhouden in rekening worden gebracht.

Een aantal aanpassingen zijn verwerkt in de volgende release. Totdat die in productie genomen is, is het advies om de administratie met divisiecode 23059 tijdelijk te de-archiveren en nogmaals de autorisatie te vernieuwen.

Daarnaast is het advies om een Exact Online client ID te gebruiken op basis van Bring Your Own App zoals beschreven in Registratie Exact Online app voor gebruik met Invantive Cloud en verder geïllustreerd met deze video. Dit voorkomt vergelijkbare issues.

Aanpassingen

Een aantal aanpassingen zijn verwerkt in de volgende release om het gemakkelijker te maken voor gebruikers om zelf dit probleem op te lossen en/of optreden van het probleem te voorkomen:

  • Gearchiveerde en inactieve divisies worden op basis van de onduidelijke situatie qua bruikbaarheid voor API-aanroepen niet meer getoond.
  • Foutmeldingen over gearchiveerde divisies hadden nog geen speciale foutcode. Die zal in de volgende release gekenmerkt zijn door itgeneor604.

Doorgaan met de discussie van Vernieuwen autorisatie Exact geeft itgeneor063 melding:

Na het succesvol vernieuwen van de autorisatie krijg ik bij het updaten van mijn BI rapport de volgende melding:

Accountgegevens zijn niet beschikbaar

Treedt deze melding ook op na toepassen van deze twee acties?

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.