Foutmelding itgencmr407 bij reparatie Exact Online data

De datacontainer (Exact Online) moet gerepareerd worden. Ik heb geprobeerd om opnieuw te autoriseren maar dat lukt niet.

Graag contact voordat ik verder ga zoeken.

Alert:

itgencmr407:
De database ‘Invantive Cloud - Test ExactOnlineAll’ kon niet worden geopend.
itgencmr407: Geen provider beschikbaar om de gevraagde OAuth-token ophalen af te handelen.
Heeft u een lijst van providers opgegeven?
Neem s.v.p. contact op met uw applicatiebeheerder.
(ExactOnlineAll, TeamViewer, Mail, Ossus, Os, InMemoryStorage, DataDictionary, LastResort).

Deze melding is vrij bijzonder en kan op basis van onze logging niet anders verklaard worden dan dat er een ongedocumenteerde wijziging is geweest in het gedrag van de Exact Online API, een zeer oude ongebruikte database of dat het veroorzaakt wordt door een wissel van Exact Online gebruiker naar een Exact Online-gebruiker met zeer beperkte rechten.

Via een direct kanaal zal contact gezocht worden om gegevens te verkrijgen t.b.v. analyse.

In afwachting van gegevens t.b.v. analyse is een mogelijke oorzaak geïdentificeerd die samenhangt met de leeftijd van de database, het langere tijd niet gebruiken en de omvang van de totale accountancy-omgeving in aantallen administraties.

Een mogelijke oplossing is in productie genomen.

Gelieve nogmaals te proberen om de autorisatie te vernieuwen. Dit kan langere tijd duren (10 minuten). Bij een foutmelding gelieve dit in totaal maximaal 4 keer te proberen. Verwachting is dat het dan wel lukt en langdurig opgelost is.

Gelieve het resultaat als antwoord toe te voegen.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Het resultaat is nu:

itgencmr407
De database ‘Invantive Cloud - Test ExactOnlineAll’ kon niet worden geopend.
Geen provider beschikbaar om de gevraagde OAuth-token opnieuw af te handelen.
Heeft u een lijst van providers opgegeven?

Volgens het screenshot is de getoonde foutmelding van 5 oktober 2022, en het is daarna o.a. op 9 november 2022 om 14:37 (UTC) gelukt om de database te openen. Blijkbaar is het probleem opgelost. By design blijft de laatste foutmelding zichtbaar voor analysedoeleinden.

Welke melding loopt u tegenaan vanuit Power BI of Invantive Cloud?

Alle klantdata die in Exact Online zichtbaar is komt niet terug in PowerBI. Ik kan in de Invantive Cloud geen meldingen vinden; de database in powerbi wordt wel bijgewerkt. Input vanuit een andere bron wordt wel Power BI ingeladen.

Waar ontbreekt data dan cq. vanaf welk stap in het proces? De foutmelding itgencmr407 is van geruime tijd geleden.

Sinds oktober, deze datum die ook naar voren komt in de melding (refresh token expired at 12/10/2021) wordt er niets meer ingeladen.
Op datacontainer niveau, de bovengenoemde melding heb ik de autorisatie vernieuwd. We zouden dus kunnen stellen dat daar misschien het probleem niet zit.

De onderstaande melding vind ik op database niveau.

  • Datum Laatste Aanmeldpoging (UTC): 07-06-2022 08:42:42
  • Laatste Uitzonderingscode: itgeneor559
  • Laatste Uitzonderingsbericht: itgeneor559: eol: Toegang tot de OAuth-gegevensbron vereist een geldig access token. Het access token kon niet worden verkregen. Een Exact Online refresh token wordt ongeldig na 30 dagen van inactiviteit. De oorspronkelijke Exact Online API foutmelding is: The refresh token expired at 12/10/2021 10:16:11 AM and it is now 6/7/2022 10:42:42 AM. Gebruik de database met Exact Online ten minste eenmaal per 30 dagen. Gelieve voor nu de autorisatie te vernieuwen in de gebruikersinterface. Meld aan op Invantive Cloud en vernieuw de autorisatie op de datacontainer met alias ‘eol’ van de database ‘Exact Online (nl) as … b2999fa’.

Dank voor de aanvullende informatie. Op basis van de informatie lijkt het er op dat het ophalen van de data met Power BI Desktop of PowerBI.com niet meer geïnitieerd wordt.

Advies is om in Power BI Desktop of PowerBI.com het verversen te selecteren cq. te activeren.

Mocht u hierbij een foutmelding krijgen, gelieve die dan toe te voegen.

Mocht het activeren van verversen het probleem oplossen, gelieve dan het vinkje voor “Opgelost” aan te zetten.

Het bleek dat bij grote accountancy-omgevingen onder omstandigheden deze foutmelding kan voorkomen bij het registreren van een nieuwe Exact Online-database.

Een verbetering is doorgevoerd zodat de registratie altijd slaagt voor tot/met 4.000 administraties.

Zie ook: