Wat betekent IBAN voluit?

De afkorting “IBAN” betekent voluit: International Bank Account Number.

In delen van de Europese Unie kunnen we al een tiental jaar met één munt overal terecht. Dankzij de Europese politiek is in 2001 afgesproken dat de tarieven van grensoverschrijdende betalingen via de bank evenveel mogen kosten als binnenlandse betalingen. Dat was pijnlijk voor de banken omdat de betalingen toendertijd binnenlands veel efficiënter worden afgewikkeld dan internationaal. In de afgelopen jaren hebben de banken daarom een oplossing gevonden waarmee het verschil in kosten tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen kan verdwijnen.

IBAN vormt onderdeel van de aanpak voor het efficiënter afwikkelen van grensoverschrijdende bankbetalingen. De aanpak heet “SEPA”.

De afkorting “SEPA” betekent voluit: Single Euro Payments Area.

Onderdeel van SEPA is dat je Europese overschrijvingen kunt gebruiken voor het overschrijven van bedragen in Euro’s op basis van de IBAN codes voor het rekeningnummer en BIC codes voor de bank waar het rekeningnummer loopt. Een IBAN nummer begint altijd met de landcode. Een BIC code geeft aan bij welke bank het rekeningnummer bekend is en was vroeger ook wel bekend als “SWIFT” code.

De IBAN code van Invantive B.V. is bijvoorbeeld “NL 42RABO 01 234097 80” en de BIC code van de Rabobank is “RABONL2U”.