Welke gegevens kan ik koppelen van Exact Online naar Active Campaign

Welke gegevens kunnen we koppelen van Exact Online naar ActiveCampaign?

Is er een mogelijkheid om dit ergens te zien?

Op ActiveCampaign wordt ook het schrijven en muteren van gegevens uit Exact Online ondersteund.

In het ActiveCampaign datamodel wordt dit inzichtelijk gemaakt per tabel. Zie bijvoorbeeld Accounts (relaties):

Hierin staat:

Can retrieve data and change data using insert, update and delete.

Dit betekent dat het toevoegen, muteren en verwijderen ondersteund wordt (binnen de bedrijfsregels van ActiveCampaign zoals die ook in de ActiveCampaign schermen gelden).