Transactions tabel koppelen naar account in Exact Online

In welke tabel staan de relatie (klanten en leveranciers) gegevens?

Ik wil namelijk de kolom Account in tabel Transactions aan een andere tabel koppelen.

Een schematisch overzicht is te vinden in het Exact Online datamodel:

Een doorzoekbaar datamodel is te vinden op:

Vaak is de naam van de tabel af te leiden uit de veldnaam, zo ook in dit geval: Account verwijst naar Accounts. Laat eventueel het achtervoegsel Id weg.

Algemeen advies is om de tabellen te gebruiken die eindigen op Incremental, dus:

  • AccountsIncremental
  • TransactionLinesIncremental
  • GLAccountsIncremental
  • etc.

Deze zijn veel sneller en aan minder restricties onderworpen door Exact dan andere tabellen. In een dergelijke tabel niet te vinden is, gebruik dan een tabel die eindigt op Bulk, dus:

  • AccountsBulk
  • TransactionLinesBulk
  • etc.

Als die er niet is, gebruik dan een tabelnaam met ExactOnlineREST er in. En anders met ExactOnlineXML.

De gratis Power BI voorbeelden (zogenaamde “templates”) laten ook zien hoe de gegevens opgehaald kunnen worden in Power BI.