Aanmelden via URL op Invantive Cloud

Ik probeer de onderstaande URL te openen:

https://bridge-online.cloud/xxx/odata4/ExactOnlineREST.CodeValues.BankAccountTypes@eol

Ik krijg dan gelijk een HTTP 404 Error. Als ik dan vervolgens de URL

https://bridge-online.cloud/xxx/odata4

open dan krijg ik een aanmeldingsvenster. Als ik hier mijn gegevens invoer en ik open vervolgens de eerste URL weer dan krijg ik de gegevens zoals ik ze zou verwachten.

Hoe geef ik mijn aanmeldgegevens door in de URL?

Het doorgeven van gebruikersnaam en/of wachtwoord via de URL is niet mogelijk. Hier zijn ook geen plannen voor omdat de URL in talrijke logbestanden terechtkomt en daardoor ook aanmeldgegevens. Een aantal voorbeelden van de risico’s van deze werkwijze staan beschreven op Information exposure through query strings in url.

De geadviseerde manier om aanmeldgegevens door te geven is door Basic authentication. Dit kan ook vanuit Invantive SQL als volgt:

select *
from  httpdownload@datadictionary
    ( url => 'https://URL'
    , contentType => 'application/json'
    , headers => 'Authorization=Basic%20' 
          || urlencode(base64_encode(ascii_to_blob('USER:SECRET')))
    ) htp