Afas tabellen foutmeldingen error_itgenboe054 en itgenclr150

Afas tabellen geven weer allemaal foutmeldingen error_itgenboe054 en itgenclr150. Hetzelfde gedrag als bij topic: Afas tabellen geven Error_itgenboe054 - invantive.

Blijf de melding ontvangen bij sommige tabellen van Afas. onder meer:
AfasOnline.GetConnector.profit_employees (zie Controleverzoek 0HN385GINL8KE:00000001).

De inhoud die wordt getoond is:

image

Wat hier te doen?

Uit Bridge Online monitoring:

De kolom itgenclr150 geeft aan dat er eerder een zogenaamde “HTTP/2 RST_STREAM” heeft plaatsgevonden, waarbij de verbinding opnieuw ingesteld is. De data is volgens de logging wel teruggegeven blijkend uit het aantal rijen, maar de OData-metadata past hier niet bij. Het teruggeven blijkt ook uit het vinkje bij “From Cache”.

Analyse

Dit betreft request ID “0HN3857K7G80J:00000001”. Dit verzoek duurde van 11:10:02.530 tot 11:10:44.908 (42 seconden). Het verzoek bepaalde de inhoud van het EDM-datamodel opnieuw vanwege de upgrade van Invantive Cloud van 24.0.161 naar 24.0.162 (+4 sec).

Bij het ophalen van de metadata informatie van Pocket_Illness_Progress gaf AFAS Profit een foutmelding terug (+12 sec):

{"externalMessage":"Er is een onverwachte fout opgetreden.","errorNumber":-2147180999,"profitLogReference":"324720E91ACE4C0F97E18AD2092181E6"}

Deze foutmelding leidt tot de constatering itgeneer025:

De eigenschappen van tabel ‘AfasOnline.GetConnector.pocket_illness_progress’ kunnen niet worden bepaald.
Tabel ‘AfasOnline.GetConnector.pocket_illness_progress’ heeft geen kolommetadata.

Een zelfde fout treedt op bij Pocket_Emp_Manager (+32 sec).

Mapped AFAS error to itgenaoe027: Er is een onverwachte fout opgetreden. (Profit log reference AF90CC9D797A4F859F6A8286B382209D), from

{"externalMessage":"Er is een onverwachte fout opgetreden.","errorNumber":-2147180999,"profitLogReference":"AF90CC9D797A4F859F6A8286B382209D"}

De AFAS Profit foutnummer -2147180999 is gelijk aan “80049e39” hexadecimal en wordt door de Invantive SQL-driver voor AFAS altijd gelijkgesteld aan itgenaoe027.

De zelfde Profit foutmelding treedt op voor Pocket_Financial_Entry_Invoices (+32 sec). Daarna werd de download afgebroken (itgenclr150).

Uiteindelijk treden meerdere itgenboe054 op hierdoor. Een groot aantal AFAS-tabellen worden hierna ook nog geprobeerd en meteen geannuleerd doordat de download afgebroken is.

Echter, uiteindelijk wordt het EDM-datamodel wel opgeslagen, maar dan met een onjuiste inhoud waaronder meerdere itgenboe054 kolommen. Volgende downloads gebruiken deze onterecht.

Het opslaan van het foutieve EDM-datamodel had niet mogen gebeuren. In geval van twijfels aan de datakwaliteit is het uitgangspunt van de Invantive SQL-engine dat een foutmelding de voorkeur verdient boven een twijfelachtige uitkomst.

Het foutieve EDM-datamodel zal uiteindelijk na een aantal dagen verlopen, maar zal wel gedurende meerdere dagen gebruikt worden en leiden tot foutmeldingen.

Advies

Advies 1 is om de Bridge Online-cache te resetten via het menu rechtsboven op https://bridge-online.cloud.

Advies 2 is om in contact te treden met AFAS waarom AFAS Profit de “onverwachte fout”-melding geeft. Hierbij kan de waarde achter “profitLogReference” aangereikt worden richting AFAS Support zodat men de informatie kan terugzoeken.

Invantive SQL

Gepoogd zal worden de AFAS-driver te verbeteren zodat de foutmelding teruggegeven wordt in plaats van een twijfelachtige EDM-datamodel.

Het optreden van de foutmelding itgenaoe027 (een algemene fout van AFAS Profit) blijkt sinds 10 april enorm verhoogd te zijn.

Bij analyse van de afgelopen zes maanden blijkt de foutmelding zeer zeldzaam voor te komen. Echter, sinds 10 april treedt het circa 100x vaker op en sinds circa 21 april circa 250x zo vaak als eerder.

Rekening houdend met een maximale bewaartijd van een week van de EDM-metadata is het waarschijnlijk dat op of kort voor 10 april iets gewijzigd is aan veel AFAS Profit-omgevingen tegelijk waardoor de foutmelding vele malen vaker optreedt. Er zijn de afgelopen maanden geen wijzigingen geweest aan de AFAS SQL-driver die dit zouden kunnen verklaren.

In versie 24.0.172 en later van de Invantive SQL-driver voor AFAS Profit zullen aanpassingen verwerkt zijn om de impact van deze foutmeldingen te beperken. Deze release zal naar verwachting voor 4 mei 2024 in productie genomen zijn op Invantive Cloud.

Een verbetering is in productie genomen op Invantive Cloud.

Indien nodig worden herhaaldelijk pogingen ondernomen. Het probleem lijkt echter geconcentreerd bij sommige AFAS-omgevingen. Het is niet zeker of het probleem met deze nieuwe versie minder vaak zal optreden.

De werking kan gevalideerd worden door in de Invantive Cloud-UniversalSQL editor de volgende query uit te voeren:

select count(*)
from systemtablecolumns@datadictionary
where provider_name='AfasOnline'

Deze query haalt de kolommenstructuur van alle AFAS Online-tabellen op.

De prestaties en correcte werking zijn op te vragen daarna via:

select url
,   successful
,   duration_ms
,   bytes_received
,   execution_start_date_utc
from  sessionios@datadictionary
where provider_name='AfasOnline'
and  url like '%/metainfo/%'

De AFAS-interne foutmelding bij de referentie is:

Invalid connector.
Not a Pocket application

Het lijkt er op dat het uitsluiten van de Pocket-API’s niet voldoende is, de volgende (waarschijnlijk nieuwe) AFAS Pocket-connectoren wordt voortaan ook automatisch uitgesloten naast de reeds 45 andere Pocket-connectoren die uitgesloten worden:

 • Pocket_Emp_Manager
 • Pocket_Financial_Entry_Invoices
 • Pocket_Illness_Progress

De foutmeldingen itgenboe054 en itgenclr150 waren gevolgschade.

Deze vraag is automatisch gesloten na 1 week inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 3 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.