Afas tabellen geven Error_itgenboe054

De gekoppelde tabellen geven geen data meer terug. Krijg nu direct een kolom error_itgenboe054.

Ook als ik de bronnen opnieuw open en de view ververs, zie ik ook geen data beschikbaar.

De kolomnaam error_itgenboe054 geeft aan dat een fout is opgetreden bij het bepalen van de eigenschappen van de tabel.

Welke foutmelding met code itgenboe054 is terug te vinden in het Systeemberichten-scherm van Invantive Cloud?

In een toekomstige release zal naast error_itgenboe054 nog een extra kolom opgenomen worden met daarin de foutcode van het onderliggende probleem.

Ik zie in de Export het volgende staan bij de foutmelding:

De eigenschappen van tabel ‘AfasOnline.GetConnector.pocket_leave_withdrawals’ kunnen niet worden bepaald.
Tabel ‘AfasOnline.GetConnector.pocket_leave_withdrawals’ heeft geen kolommetadata.

Dit probleem is waarschijnlijk gevolgschade van een ander probleem, omdat de metadata niet goed bepaald kon worden. De metadata wordt eens standaard in de tien uur opnieuw bepaald.

Het andere probleem is te vinden op:

Advies is om over 1 dag nogmaals te proberen of het probleem dan nog optreedt.

Kunt u in uw antwoord aangeven of de foutmelding nog optreedt?

Zo ja, dan is verder onderzoek nodig. Gelieve dan gaarne het request ID van een gefaalde download te vermelden (te vinden in de titelbalk van Invantive Bridge Online Monitoring).

Zo nee, dan deelt het waarschijnlijk dezelfde oorzaak en zal het mogelijk met tussenpauzen opnieuw optreden. Oplossing van bovengenoemd probleem heeft momenteel onze hoogste prioriteit.

De metadata van AFAS Profit inclusief de lijst van getConnectoren wordt voor betere prestaties maar eens in de tijd bij AFAS opgevraagd. De metadata wordt zowel in het geheugen als op schijf bewaard.

De standaardinstelling van 10 uur voor het cachen van metadata kan afwijkend ingesteld worden. De waarde hiervan kan gevarieerd worden door het attribuut metadata-cache-max-age-sec in te stellen op de gewenste cache levensduur bij de datacontainer van de database (settings*.xml bij on-premises versies, scherm “Datacontainers” bij Invantive Cloud).

Helaas nog steeds foutmeldingen bij het refreshen van de data. In de preview van Power BI zie ik
image.

  • error_itgenboe054
  • itgenclr150

Zou graag het request ID vermelden, maar deze staat niet in Invantive Bridge Online Monitoring. Gaat om de refreshes tussen 08.15 en 08.24 van deze ochtend. In de systeemberichten kom ik de foutmelding niet tegen.

Ik kreeg een melding in PBI (eenmalig) welke ik zou kunnen toezenden (maar niet hier kan uploaden).

De foutcode itgenclr150 komt doordat er een zogenaamde HTTP/2 RST_STREAM optrad bij het verwerken van de metadata. Dit is een soort “annuleringsbericht” via het HTTP/2 protocol als de client (in deze Power BI) vertrekt. Dit zou niet moeten leiden tot langdurig leeg blijven van de dataset.

De request ID kunt u vinden in de titelbalk van het detailsvenster op Invantive Bridge Online Monitoring. Dit detailsvenster verschijnt door ergens te klikken in een regel.

Uw cache zal leeggemaakt worden. Gelieve na 09:00 nogmaals te proberen.

Foutmelding is opgelost. Data wordt weer zonder foutmelding ingeladen.

1 Like