Problemen bij geannuleerde downloads en/of downloads die blijven hangen

Bij het gebruik van Invantive Bridge Online vanuit Power BI treden bij sommige gebruikers incidenteel geannuleerde downloads op. Soms gebeurt dit binnen een seconde na het starten van de download, soms na enkele minuten.

Het betreft - naast HTTP-statuscode 499 - onder andere foutcodes:

 • itgenboe053
 • itgenboe070
 • itgenboe161
 • itgenboe367
 • itgenpmr038

Vanuit Excel met Power Query zijn er twee gebruikers waar dit structureel gebeurt.

In dit topic wordt de voortgang van de analyse en oplossing van dit probleem behandelt.

Dit probleem wordt behandeld als de hoogste prioriteit totdat de kans van optreden significant verlaagd is.

Indien via andere topics een probleem gemeld wordt dat waarschijnlijk of zeker veroorzaakt wordt door het onderwerp van dit topic, dan zal het andere topics gekoppeld worden hieraan en afgesloten.

Het is een lastig probleem omdat lastig tot onmogelijk is om sec vanuit de Invantive-servers te achterhalen of een download daadwerkelijk geannuleerd is of dat de gebruiker een andere verwachting had.

Voor zover duidelijk lijkt het er op dat het automatisch annuleren van downloads samenhangt met foutmeldingen in eerdere downloads, die tot meerdere uren geleden kunnen zijn.

Om die reden worden zowel Invantive Bridge Online als Invantive App Online elke paar uur automatisch herstart om de impact te verkleinen. Dit betekent echter ook dat gebruikers die anders geen problemen zouden ervaren elke paar uur het risico lopen op een onderbroken download. Een mechanisme om automatisch te wisselen tussen meerdere servers wordt hiervoor momenteel ingevoerd. Na het wisselen van server wordt dan de oude server automatisch herstart.

De volgende aanpassingen zijn momenteel gepland om probleem helderder te krijgen:

 • achterhalen waarom initiele downloads van *Incremental-tabel soms blijft hangen, waarna elke volgende download van die tabel eveneens blijft hangen (in uitvoering).

Afgerond zijn:

 • voorkomen dat elk volgend verzoek automatisch geannuleerd wordt als bij eerste verzoek tijdens het openen van de database geannuleerd wordt;
 • regelmatig wisselen tussen twee omgevingen om impact te verkleinen;
 • meer accurate weergave foutcode in plaats van itgenboe053 / itgenboe070 / itgenboe161;
 • eenvoudiger maken analyse zogenaamde “dump” van Invantive Bridge Online;
 • significant kleiner maken Invantive Bridge Online zodat hij past in werkgeheugen grote PC;
 • eenvoudiger en sneller detecteerbaar maken welke gebruikers een hoog foutenpercentage hebben in beheeromgeving systeembeheer;
1 Like

Dit probleem hebben wij ook. meerdere keren per dag krijg ik foutmelding in PowerBI dat de bridge-online OData connection closed was. Hopenlijk kunnen jullie het oplossen.

Dank voor de aanvulling. Het is een enorm vervelend probleem. De gebruiksintensiteit en het aantal gebruiker van Invantive Cloud zijn langere tijd sneller gestegen dan waar de software klaar voor was.

De storing van afgelopen nacht valt uiteen in meerdere losse gebieden. Dezen lijken te zijn: een onderliggend probleem van gevolgschade van eerdere verzoeken, een probleem met de zogenaamde “garbage collector” qua instellingen en een grote reeks (op zich legitieme) verzoeken met verkeerde authenticatiegegevens. Voor alle drie de onderwerpen zullen we verbeteringen doorvoeren.

Daarnaast zijn er inmiddels nog enkele andere problemen geidentificeerd en deels opgelost/in productie genomen.

De verwachting is dat we deze problemen kunnen oplossen. Specifieke deze storingen zijn helaas lastig te herkennen omdat afgebroken downloads ook legitieme redenen hebben, zoals het wegnavigeren door de gebruiker uit de Power BI Navigator gedurende het laden van een preview of een ingestelde time-out aan de client. We zijn zoekend naar handigere manieren om deze problemen vroegtijdig te detecteren.

The issue with our financial data still occurs daily. Do I need to book another separate ticket for that?

When you have a failed download that you can’t explain, please register the request ID here. We will investigate then. Please limit it to 1 per day for your environment, since more volume we can’t handle anyway.

Ik ben vanmiddag tegen dit probleem aangelopen, het lijkt erop alsof het nog niet (volledig) is opgelost.
Wat is de huidige status van het onderzoek?

De voornaamste oorzaak van het resterende incident was een beperking binnen Power BI zelf. Sindsdien zijn er geen klachten meer binnengekomen, maar dat sluit niet uit dat het nog optreedt.

Is het mogelijk om de request ID van de bijbehorende download en de foutmelding toe te voegen als antwoord?

Duidelijk, echter heb ik geprobeerd de SalesInvoiceLinesIncremental naar Excel te halen, alleen blijft de query hangen (zo lijkt het) op 11,2 MB.

Request ID = 0HN3N78ULHKOG:00000002
Foutmelding is niet bekend, de query blijft oneindig lang draaien.
Ik heb de query handmatig stilgezet na 1.5 miljoen ms.
image

De query is:

select t.[InvoiceDate], t.[InvoiceID], t.[InvoiceNumber], t.[Item], t.[LineNumber], t.[OrderDate], t.[OrderedBy], t.[OrderNumber], t.[Quantity], t.[UnitPrice], t.[VATPercentage]
from  ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol t
where [Division] = :w1

met :w1 = 1234567.

Voor request 0HN3N78ULHKOG:00000002 is de download gestart om 12:40:00.192. Omstreeks 12:40:19.418 waren er 8.000 rijen teruggegeven. Om 13:03:54.785 heeft de gebruiker verzocht de download af te breken, wat om 13:09.38.796 gelukt is met een itgenpmr037. In de tussenliggende tijd is er een te lange spin-avoiding sleep geweest met origin itgenpmr053.

Deze download is inderdaad blijven hangen. Een collega zal een diepere analyse maken.

1 Like

Is hier intussen al een statusupdate over bekend? Zo ja, hoor ik deze graag!