Hoe los ik een itgenboe147 of itgenboe161 melding op: The data download was geannuleerd / cancelled

Go to English version

“Data download geannuleerd / cancelled” op Power BI

Een van de meest voorkomende gebruikersproblemen is een foutmelding bij het downloaden van data, vaak na 10 of 30 minuten plus/minus enkele seconden.

Power BI scoort nog niet goed in het weergeven van fouten en toont verwarrende meldingen zoals:

  • “OLE DB- of ODBC-fout: Uitzondering van HRESULT: 0x80040E4E.”
  • “OLE DB- of ODBC-fout: [DataSource.Error] OData: Invalid JSON. A comma character ‘,’ was expected in scope ‘Array’. Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commas.”
  • “OData: Request failed: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive.”
  • “OData: Aanvraag mislukt: De onderliggende verbinding is gesloten; bij ontvangst is er een onverwachte fout opgetreden.”

Meestal verschijnen er meerdere meldingen omdat er meerdere downloads tegelijk uitgevoerd worden. De sorteervolgorde is niet logisch. Meldingen die verwijzen naar een eerdere download kunnen overgeslagen worden. Bovenaan staan vaak nietszeggende meldingen; scroll daarom altijd door alle foutmeldingen heen om de relevante te vinden.

Helaas bieden zowel Power BI als PowerBI.com weinig mogelijkheden om de achterliggende oorzaken in te zien via een logbestand. Azure Data Factory is in die zin beter geschikt voor productiegebruik.

Echte foutmelding achterhalen

Binnen Invantive Cloud is een meer specifieke melding te vinden.

In de Invantive Bridge Online Monitoring is de meestal meer-specifieke melding te zien zoals:

The data download was cancelled after 10 minutes, 2 seconds, probably due to a missing or incorrectly configured timeout in the Power BI or Power Query query. Please optimize your query as described on https://go.invantive.com/en/power-bi-tuning. Make sure to manually configure a sufficiently high timeout on the OData-feed as described on Avoid timeout error on Power BI OData download - invantive. Then re-run the query.

De historie op Invantive Bridge Online Monitoring is beperkt; meestal zijn de downloads van enkele uren oud hierin terug te zien.

De foutcode bij deze tekst is itgenboe147 als Invantive Cloud gokt dat het gaat om een timeout in Power BI, PowerBI.com, Azure Data Factory of Google op basis van de tijdsduur nabij 10 of 30 minuten. In alle andere gevallen is de foutcode itgenboe161, bijvoorbeeld als er gegokt wordt dat de gebruiker zelf de download heeft afgebroken via de knop “Annuleren”.

Ook in het scherm Systeemberichten op Invantive Cloud is deze melding terug te zien, mits niet langer geleden dan vier dagen:

Niet elke melding in Systeemberichten met foutcode itgenboe161 of itgenboe147 betreft een te lage waarde voor timeout. Als de gebruiker zelf de download afbreekt via bijvoorbeeld de knop “Annuleren” in Power BI of door de PC uit te zetten, zal ook deze melding geregistreerd worden. Zoals eerder beschreven zal dan meestal de foutcode itgenboe161 gebruikt worden.

Hoe los ik “Download geannuleerd / cancelled” op?

De oplossing bestaat eigenlijk vrijwel altijd uit het beter instellen van de Power BI-opties bij het ophalen van de gegevens. Voor Azure Data Factory, Google, Python of andere tools geldt dit ook, maar het instellen is dan afhankelijk van de gebruikte tool.

Een stappenplan voor het eenvoudig en snel oplossen van de melding is te vinden in:

Hoe los ik dit probleem automatisch op?

Momenteel biedt Power BI geen functies om dit automatisch op te lossen. Echter, door ons idee te steunen met een eenvoudige upvote, helpt u de gemeenschap en uzelf door Power BI in dit opzicht te verbeteren:

https://ideas.powerbi.com/ideas/idea/?ideaid=989055f7-6495-ec11-826d-501ac50aa35e

Een overzicht van alle open Power BI-ideeën is te vinden op Power BI verbetersuggesties.

Mijn time-out trad op na circa 5 minuten

Tot begin augustus 2022 kon een time-out ook optreden na 5 minuten. Deze foutmelding trad structureel op bij circa 0,01% van de downloads. De time-out na 5 minuten kwam door een onjuiste afhandeling van een error op een van de HTTP-verzoeken die Invantive Cloud weer aan het cloudplatform zoals Exact Online of Simplicate stelde. In plaats van nogmaals een poging te wagen werd een time-out foutmelding gegeven. Er zijn aanpassingen gemaakt om deze situatie te detecteren en dezelfde nogmaals te stellen aan het achterliggende cloudplatform.

Waar ik 3 dagen geleden oude tabellen prima kon ophalen, krijg ik nu ineens weer de foutmelding: * Berichtcodeitgenboe161

  • UitzonderingDe gegevensdownload werd geannuleerd na 5 minuten, 8 seconden, waarschijnlijk door de gebruiker.

Waarom nu ineens wel weer, en afgelopen dagen niet?!
Cash heb ik al geleegd en verder niks veranderd.
Is er iets gaande op de achtergrond of zie ik iets over het hoofd?
Is het erg dat de date range van 1-2-2024 tm 29-2-2024 staat?

Een bericht is gesplitst naar een nieuw topic: Vraag over TransactionLines