Exact Online tabellen worden niet geladen

Responskoppen: Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload, X-Robots-Tag: none, x-cache: Miss from Invantive Response Cache, Last-Modified: Sun, 09 Apr 23 09:47:07 GMT, Cache-Control: private,immutable,max-age=24000,stale-while-revalidate=24000, ETag: “2023470909470719-7B6F00728AB2FC64B8F8F3568CC59AAB-328E2186F0DFC170DB4B044D0E695BAC-gzip, deflate-4.0”, Content-Type: application/json; odata.metadata=minimal; odata.streaming=true, OData-Version: 4.0, Vary: Accept-Encoding, Content-Encoding: gzip

Om welke tabel gaat het?

Welke foutmelding ziet u in Invantive Bridge Online Monitoring?

itgenboe161
De gegevensdownload werd geannuleerd na 14 minuten, 0 seconden, waarschijnlijk door de gebruiker.
Optimaliseer uw query zoals beschreven op https://go.invantive.com/power-bi-tunning.
Voer de query vervolgens opnieuw uit.

itgenboe161 heb ik al uitgevoerd. Hij stop gewoon met tabellen laden. Hij doet er max 10.000 maar er zijn er waarschijnlijk meer dan 300.000

itgenboe161 heb ik al uitgevoerd. Hij stop gewoon met tabellen laden. Hij doet er max 10.000 maar er zijn er waarschijnlijk meer dan 300.000

Advies is om de stappen na te lopen die beschreven staan op Hoe los ik een itgenboe147 of itgenboe161 melding op: The data download was geannuleerd / cancelled.

Controleer ook of de gebruiker niet na precies 840 seconden op “Annuleren” heeft gedrukt door weg te navigeren.

Het verwachtte aantal regels is circa 630.000.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.