Melding itgendid073 op AFAS-tabellen zonder kolommen

We zijn bezig met het opzetten van een datamodel in Power BI op AFAS data. Middels Odata is in Power BI de koppeling gelegd met de database met AFAS data.
Bij enkele tabellen krijgen we de volgende melding als we deze tabel selecteren in Power Query.

DataSource.Error:
OData:
Request failed:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(Table ‘AFASONLINE.GETCONNECTOR.POCKET_PROJECT_TIMESHEETS’ has zero columns.
(itgendid073, 09b11e12-dfea-4546-97d2-2becb840c6ea))

Enkele tabellen waarbij dit voorkomt:

  • AfasOnline.GetConnector.pocket_outstanding_invoices@aon
  • AfasOnline.GetConnector.pocket_project_timesheets@aon
  • AfasOnline.GetConnector.profit_debtor_invoices@aon
  • AfasOnline.GetConnector.pocket_project_items@aon

Wat kan hier de oorzaak van zijn?

De Pocket-connectoren kunnen enkel gebruikt worden door de Pocket-app van AFAS zelf. De drie tabellen die beginnen met pocket_ in de volgende release uitgesloten worden.

Het is niet bekend waarom de GetConnector voor profit_debtor_invoices niet toegankelijk is. Advies is om dit bij de applicatiebeheerder na te vragen. Mogelijkerwijs is deze niet juist gedefinieerd, wat uiteindelijk leidt tot de foutcode itgendid073.

Duidelijk, weet ik voldoende.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.